Gröna skolgårdar

I Lund pågår en långsiktig skolutvecklingssatsning "Gröna skolgårdar", vilken syftar till att åstadkomma en förändring av användningen och utseendet av skol- och förskolegårdarna i Lunds kommun.

barn-springer-på-bänkarNär utvecklingsarbetet startade 1992 såg många utemiljöer bedrövliga ut. Många klagade på skötsel av rabatter, trasiga basketkorgar, dåliga lekredskap, stora sterila asfaltöknar, knäckta träd med mera. Det kändes därför lika viktigt att åstadkomma en förändring av värderingar och attityder till utemiljön som om en rent fysisk förändring av den. I dag kan vi med gott samvete säga att vi har kommit en bra bit på vägen.

Skolgårdar ska utgöra en pedagogisk resurs och erbjuda naturupplevelser, visa på ekologiska samband samt ha utrymme för kreativa projekt. Utemiljön betraktas som ett kompletterande klassrum som stimulerar barns och ungdomars olika intressen och förmågor.

2003 togs en förvaltningsövergripande målbeskrivning/policy för kommunens skol- och förskolegårdar fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppmanat samtliga berörda förvaltningar att arbeta efter denna, som innebär att skol- och förskolegården ska vara:

  • en plats som visar att man bryr sig om den yttre miljön
    Odling på Gunnesboskolan 2015
  • en plats som går att påverka
  • en plats med många utrymmen för barn och ungdomars olika behov
  • en pedagogisk resurs med plats för kreativa projekt
  • en tillgång för stadsdelen
  • en plats med biologisk mångfald
  • en säker och hälsosam plats

Läs mer om våra skolgårdsmål i dokumentetMålbeskrivning för skolans och förskolans utomhusmiljö, Lunds kommun nedan.

Faktaansvarig: Naturskolan

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132

Naturskolan

Besöksadress
Observatorieparken
Svanegatan 9, Lund

Postadress
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 70 60

E-post
naturskolan@lund.se

> Naturskolan på en karta