Hållbara Lund

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Vi strävar efter att vara ledande inom hållbar utveckling. Detta i samarbete med andra aktörer, lärosäten, näringsliv och invånare för att utveckla det hållbara samhället.

Paraplyet för vårt arbete med hållbar utveckling är vår policy för hållbar utveckling. Policyn säger hur Lunds kommun förhåller sig till Agenda 2030 och de globala målen. Policyn blir verklighet genom program och planer med tydliga mål. Program för social hållbarhet samt LundaEko, vårt program för ekologisk hållbar utveckling, är två viktiga delar i detta arbete.

Hitta information om, och inspireras av, vårt hållbarhetsarbete

I menyn kan du navigera bland våra sidor om kommunens arbete för hållbar utveckling. Det är LundaEko och Program för social hållbarhet som är grunden för innehållet på sidorna. 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallbaralund