Hållbara Lund

På dessa sidor hittar du information om vårt utvecklingsarbete kring frågor som berör miljö, klimat och hållbarhet.

Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta mål för hållbar utveckling. Lunds kommun arbetar genomgripande i våra verksamheter för att skapa en bra miljö, bidra till en lägre klimatpåverkan och stärka den sociala hållbarheten för stadens invånare. 

I menyn kan du navigera bland våra sidor om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. 

Följ gärna vårt hållbarhetsarbete på Facebook och Instagram:

Hållbara Lund på Facebook

Hållbara Lund på Instagram

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallbaralund