Stambana Lund - Hässleholm

Trafikverket har tagit beslut om en ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Stockholm och Malmö. Det första samrådet genomfördes under perioden 16 februari-17 mars. Efter samrådet ska Trafikverket kartlägga och ställa samman alla förutsättningar i utredningsområdet, som är det område där det går att välja korridor eller sträckning av den nya stambanan.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Sammanställningen pågår till sommaren 2020. Sedan ska Trafikverket titta på flera lämpliga korridorer. Det gäller att väga olika intressen mot nyttan som den nya järnvägen kommer att ge. Var är det möjligt att bygga en järnväg? Nästa samråd blir till sommaren. Här kan du läsa mer vad som sker mellan samråden. 

Tre prioriterade sträckningar

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Den nya järnvägen utgörs av flera sträckningar. Tre är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

Nya stambanor frigör kapacitet

Järnvägens kapacitet räcker inte till och det svenska järnvägssystemet behöver byggas ut. Ökad kapacitet gör tåget smidigare för både resenärer och näringsliv. De nya stambanorna frigör kapacitet för gods- och regionaltrafik på den befintliga järnvägen. På så sätt ökar möjligheterna till hållbara resor och godstransporter.

Storstadsregionerna närmare varandra samtidigt som fler kan åka grönt, snabbt och hållbart. Genom en ökad tillgänglighet skapas också förutsättningar för regional utveckling.

Under perioden 16 februari-17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd under fasen lokaliseringsutredning.

70 kilometer lång stambana mellan Lund och Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.

  • Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.
  • Avlastningen ger mer tid för förebyggande underhåll vilket leder till ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet samtidigt som antalet lokaltåg kan öka på Södra stambanan.
  • När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm-Malmö avsevärt mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.
  • De nya stambanorna ska också öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Lokaliseringsutredning och samråd

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det i sig är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdigt våren 2022. Därefter ska en järnvägsplan tas fram. Lokaliseringsutredningen kommer att belysa olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun, både i höjd och plan. De olika sträckningarna som utreds kallas för korridorer och Trafikverket tittar på konsekvenserna för bland annat ta hänsyn till landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan. 

En viktig del i lokaliseringsutredningen är också samråd, som tillhör den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020. I samband med samrådet arrangeras fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. Den 9 mars var det öppet hus i Lund. Det öppna huset i Eslöv den 12 mars ställdes in. Bakgrunden till beslutet var den utveckling av Covid-19 Trafikverket såg i samhället i stort samt Regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar. Läs inbjudan till samråden. 

Information och underlag

Mer information och underlag finns på trafikverket.se/hassleholm-lund. Där kan du även lämna synpunkter under perioden 16 februari till 17 mars via ett formulär. Här kan du läsa Trafikverkets syfte och övergripande mål med nya stambanor och Frågor och svar om projekt Hässleholm-Lund.

Lund C är Sveriges fjärde mest trafikerade station.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden uppskattas till cirka tio år. Arbetet med Ostlinken - Järna-Linköping - pågår sedan 2017 och från 2021 blir det produktion längs hela sträckan. Ostlänken beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035.

När det gäller stambanan Göteborg-Borås så planerar Trafikverket att skicka förslag till korridorer på granskning under 2021. Innan dess ska de samråda olika förslag. Planerad byggstart för sträckan Göteborg-Borås är 2024.

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se