Teknikprogrammet

Teknik finns överallt och utgör en allt större del av våra liv. På Teknikprogrammet erbjuder vi dig kunskaper i teknik genom att stimulera nyfikenhet, kreativitet, uppfinningsrikedom, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

Är du intresserad av teknik och teknikutveckling och vill gå en utbildning med tydlig koppling till entreprenörskap, så sök Teknikprogrammet på Polhem.

På Teknikprogrammet får du arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, och lärarna samarbetar för att kunna hjälpa dig att se denna helhet. Du kommer att arbeta mycket med datorer och datortillämpningar. Teknikprogrammet erbjuder fyra valbara inriktningar.

Utöver inriktningen väljer du en profil och valbara kurser.

På inriktningen Design och produktutveckling arbetar vi från enkla skisser till modeller och tar fram användarvänliga produkter där hänsyn tas till estetik, funktion, ekonomi och miljö. Du arbetar med designprocessen och designmetodik.

Inriktningen Informations- och medieteknik fokuserar på programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

På inriktningen Samhällsbyggande och miljö tar vi upp byggande och miljöfrågor i ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt som socialt. Vi diskuterar hur man använder arkitekturen för att skapa bra miljöer.

Är du naturvetenskapligt intresserad ska du välja inriktningen Teknikvetenskap. Inriktningen fördjupar dina kunskaper om teknik, matematik och fysik, så att du kan använda dessa för tillämpningar inom simulering, styrning och reglering.

Har du frågor om Teknikprogrammet? Då är du välkommen att kontakta:

Gunilla Linton, biträdande rektor
046-359 42 74
gunilla.linton@lund.se

eller

Tanja Olsson, studie- & yrkesvägledare
046-359 73 52
tanja.olsson@lund.se