Teknikprogrammet

Teknik finns överallt och utgör en allt större del av våra liv. På Teknikprogrammet erbjuder vi dig kunskaper i teknik genom att stimulera nyfikenhet, kreativitet, uppfinningsrikedom, kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande.

Teknikprogrammet

Arbetsmarknaden skriker efter tekniskt utbildade personer. Är du intresserad av teknik och teknikutveckling och vill gå en utbildning med tydlig koppling till entreprenörskap, så sök Teknikprogrammet på Polhem.

På Teknikprogrammet får du arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Lärarna samarbetar för att kunna hjälpa dig att se denna helhet. Du kommer att arbeta mycket med datorer och datortillämpningar. Teknikprogrammet erbjuder fem valbara inriktningar.

Utöver inriktningen väljer du en profil och valbara kurser.

På inriktningenDesign och produktutvecklingarbetar vi från enkla skisser till modeller och tar fram användarvänliga produkter där hänsyn tas till estetik, funktion, ekonomi och miljö. Du arbetar med designprocessen och designmetodik.

InriktningenInformations- och medieteknikfokuserar på programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.

På inriktningenProduktionsteknikläser du om företagande och produktens väg från tillverkning till konsument. Vi tar bl.a. upp hur robotar kan ersätta mänskligt arbete och vinsterna med detta.

På inriktningenSamhällsbyggande och miljötar vi upp byggande och miljöfrågor i ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt som socialt. Vi diskuterar hur man använder arkitekturen för att skapa bra miljöer.

Är du naturvetenskapligt intresserad ska du välja inriktningenTeknikvetenskap. Inriktningen fördjupar dina kunskaper om teknik, matematik och fysik, så att du kan använda dessa för tillämpningar inom simulering, styrning och reglering.

Har du frågor om Teknikprogrammet? Då är du välkommen att kontakta:

Gunilla Linton, biträdande rektor
046-359 42 74
gunilla.linton@lund.se

eller

Tanja Olsson, studie- & yrkesvägledare
046-359 73 52
tanja.olsson@lund.se

Kontakt

Polhemskolan

Besöksadress: Trollebergsvägen 41, Lund
Telefon reception: 046-359 73 10

Öppettider reception: vardagar 08–15

Polhemskolan

Adress
Trollebergsvägen 41
Box 41
221 00 Lund

Telefonnummer
046-359 73 10
Öppen skoldagar 08.00-15.00

E-post
polhemskolan@lund.se

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132