Ungdomsvård, ungdomstjänst

Om du begått ett brott kan du bli dömd till ungdomstjänst. Det är vi inom socialtjänsten som verkställer påföljden och hjälper dig att hitta en arbetsplats. Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov.

Ungdomsvård

Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov. Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en vårdplan som berättar om vilka vårdinsatser du får.

Exempel på sådana insatser är:

  • olika påverkansprogram, till exempel Ett nytt vägval
  • impulskontrollsprogram
  • rådgivande samtal om alkohol och narkotika.

Samtalen är alltid individuella och anpassade efter dina behov.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst utdöms efter den unge lämnat sitt samtycke. Ungdomstjänst ska användas för unga lagöverträdare som inte har ett särskilt vårdbehov, men som har behov av vägledning och gränssättning i olika frågor. Man kan bli dömd till lägst 20 timmar och högst 150 timmar.

Påföljden (straffet) består av två delar:

  • en obligatorisk samtalsdel
  • en arbetsdel då man arbetar oavlönat.

Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera till åklagarmyndigheten.

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se