Barn i väntan – Barn i start

I Lund har vi gruppträffar för barn, ungdomar och familjer som är nya i Sverige. De heter Barn i väntan – Barn i start och är till för ensamkommande barn och för familjer. Det gäller både de som är asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd. På Barn i väntan – Barn i start får barn och unga prata om sina erfarenheter och lära sig mer om sitt nya land.

Barn vid fönster på färjeterminalVerksamheten har grupper på olika språk. Det är kostnadsfritt att delta. Grupperna träffas på Helgeandsgården i Klostergårdens centrum.

 Varje termin startar vi nya grupper för familjer och för ensamkommande barn/ungdomar från olika länder, berättar samordnaren Ulrika Anzén. Vi har roligt tillsammans och lär oss mycket av varandra, och utvärderingarna visar på att deltagarna har fått en viktig ingång till nya sociala nätverk och känner sig stärkta av att delta i våra grupper.

Vill du engagera dig i verksamheten?

En del av ledarna i våra grupper är volontärer. Är du intresserad av att engagera dig i verksamheten – kontakta BIV/BIS-samordnare Ulrika Anzén! Kontaktuppgift längre ned.

Grupper för både barn och familjer

Barn i startBarn i väntan (BIV) Barn i start (BIS) är gruppverksamhet för barn, ungdomar och familjer. Den syftar till att hjälpa både barn och vuxna till en bra start i det nya landet. Grupperna vänder sig till ensamkommande barn och nyanlända familjer Det gäller både de som är asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

BIV/BIS är ett samarbete mellan Lunds kommun och Svenska kyrkan och är politiskt och religiöst neutralt.

Kontakt

Barn i start

Postadress: Socialförvaltningen, Barn i start, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Samordnare: Ulrika Anzén,Tfn: 046-359 99 49
E-post: ulrika.anzen@lund.se

Språkstöd arabiska:Zeina Ramadan
Tfn: 046-359 41 47
E-post: zeina.ramadan@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se