Undersök jord

Vad består jord av? Gå ut och hämta lite jord och undersök den med lupp. Eleverna kommer att hitta små "stenar" (mineralkorn) som glimmar, rötter och andra växtdelar (förna), "något kletigt mojs" (humus = till oigenkännlighet nerbrutet material) och kanske några små levande djur.

Naturskoleblad Undersök jord

Lämplig årstid: året runt

jord

Finns det luft i jord?

Hur kan man visa det? Påminn om vad som händer när man sänker en luftfylld flaska i vatten.

Är det bra med luft i jorden?

(Det är ju vatten som växterna vill ha!)

Så krasse, gräs eller ärtor i små krukor. Vattendränk hälften av dom. (Växternas rötter kan inte själv producera syre utan måste få det genom luften - såvida det inte är en vattenväxt som ordnat med kanaler för syretransport inuti växten. Även djur, svampar och bakterier behöver syre för att kunna leva).

Vilken sorts jord kan hålla kvar mest vatten?

Fyll avskurna pet-flaskor med korken på till 2/3 med olika sorters torr jord (torvmull, lövskogsjord, rabattjord och sandjord). Häll på lika mycket vatten, men så att jorden täcks, i de olika flaskorna. Låt stå en stund, så att jorden hinner suga åt sig vattnet. Skruva av korkarna lite och se efter hur mycket som rinner av.

jordundersökning

I vilken sorts jord växer det bäst?

Plantera skott av ampellilja eller annan växt i olika sorters jord. Vattna med rent vatten.