Studera dagfjärilar

Fjärilar är djur som de flesta av oss lägger märke till när de flyger förbi med sina vackra och ofta färggranna vingar. Den första fjärilen på våren ger hopp om varmare tider. Fjärilarna tillhör insekterna.

Naturskolebl Studera dagfjärilar

Lämplig årstid: vår / sommar / höst

I Sverige finns det 2700 arter av fjärilar, men de flesta av dem ser vi sällan eftersom de är aktiva på natten. De vi oftast ser är så kallade dagfjärilar som det finns cirka 120 arter av i Sverige.

fjärliens-livscykelDagfjärilens livscykel

Fjärilar lever sitt liv i olika stadier. Alla genomgår en fullständig förvandling från ägg till larv, till puppa och färdig fjäril. På sommaren parar sig fjärilarna med varandra och sedan lägger honan ägg på en värdväxt. Efter att parningen ägt rum dör honan och hannen efter några veckor. Äggen kläcks och larverna börjar äta på växten. Larverna ömsar skinn när de växer sig större. När larverna är tillräckligt stora letar de upp en bra plats att förpuppa sig på.

sorgmantelpuppaPuppan kan hänga på en gren eller grässtrå eller ligga i marken. Bilden visar en puppa av sorgmantel.

Puppan äter ingenting. Inne i puppan sker det en förvandling. Ur puppan kryper det sedan ut en fjäril med vingar, ben och sugsnabel på kroppen. Nu gäller det för fjärilen att hitta nektarrika blommor för att få energi till att hitta en partner att para sig med.

Anlägg en fjärilsrestaurang och en barnkammare

I dag minskar fjärilarna i Sverige och man kan göra en insats för fjärilarna genom att anlägga en fjärilsrestaurang. Fjärilar äter nektar från blommor. Fjärilen landar med hjälp av sina sex ben på blomman och sticker ner sin sugsnabel i blomman. Har du studerat fjärilens ben någon gång?

Påfågelöga.jpgVäxter som luktar gott och som är färggranna lockar till sig fjärilar. Anlägg en fjärilsrestaurang på skol- eller förskolegården med hjälp av till exempel buddleja (även kallad fjärilsbuske), lavendel, timjan, oregano och pärlhyacint.

Plantera växterna i klungor i ett soligt läge eftersom fjärilar gillar när det är varmt. Under varma dagar behöver fjärilar dricka. Ett grunt fågelbad med flacka kanter ger fjärilarna möjlighet att landa och dricka.

Att anlägga barnkammare till fjärilarnas larver är ett annat sätt att hjälpa fjärilarna. Låt en hörna av skol- eller förskolegården vara lite som vild natur med höga nässlor, tistlar och mjölkört. 

Bygg en fjärilsholk

De första dagfjärilarna man ser om våren är de arter som övervintrar som vuxna. Citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel och vinbärsfux övervintrar som fullvuxna individer. När det börjar bli kallt på hösten söker dessa arter efter en övervintringsplats som är frostfri. Har fjärilen tur hittar den en vind eller ett gammalt ihåligt träd eller ett träd med djupa fåror i barken som den kan sitta mellan. Idag finns det inte så många ihåliga träd vilket försvårar för dessa fjärilar. Man kan hjälpa fjärilarna genom att bygga en övervintringsholk till dem. Se beskrivningvia länken nedan.

Det finns också fjärilar som flyttar till Sverige under sommaren. Amiralfjärilen flyger från Sydeuropa och tistelfjärilen flyttar från Nordafrika.

Studera fjärilar i fält

Man kan fånga fjärilar med håv och sedan studera dem med lupp. Var försiktig när du håvar fjärilar. Deras vingar är mycket känsliga för beröring. Fjärilshåvar finns att köpa från läromedelsfirmor men går också att tillverka själv. Läs mer i länken nedan Forska om fjärilar.nässelfjäril

Ett annat sätt att titta på fjärilarna är med kikare. Då stör man fjärilarna allra minst. Ta reda på vilket det kortaste avståndet är som du kan titta på fjärilen med kikaren och fortfarande få skärpa i bilden eftersom det är olika närgräns på olika kikarmodeller.
Att fotografera fjärilar är en riktig utmaning, men kul. När ni studerar fjärilar kan det vara kul och se om ni lyckas hitta olika arter av fjärilar. Idag finns det en databas dit man kan rapportera och titta efter fynd som gjort på olika platser i Sverige, Artportalen, se länk nedan.

Föd upp fjärilar

Att föda upp fjärilar är väldigt intressant då man får tillfälle att följa fjärilen från larv till fullt utvecklad fjäril. Under våren kan man hitta fjärilslarver ute på en värdväxt som man tar med hem och lägger i en burk med lock. Leta på nässlor som står i klungor. Där ni hittade larverna kan ni ta mat till dem också, larverna vill ha färsk mat. De fjärilslarver som lever på nässlor är nässelfjäril, påfågelöga, vinbärsfuks, amiral och tistelfjäril. Läs mer om hur man föder upp fjärilslarver på Sveriges Entomologiska Förening - Föda upp fjärilar, se länk nedan.

Boktips

Svenska Fjärilar - En fälthandbok (Albert Bonniers Förlag) innehåller fotografier av fjärilar så som man ser dem i fält, utbredningskartor och fakta om varje art.

Fältnyckeln - Dagfjärilar (Artdatabanken, SLU) har tecknade fjärilar och en del larver, samt fakta om förekomsten för varje art samt bredningskartor.

Dagfjärilar i Skåne (utgiven av Länstyrelsen i Skåne län) är en fälthandbok med tecknade bilder och faktatext om varje fjärilsart som förekommer i Skåne.