26. Kvistar och knoppar

Den ena vårrapporten efter den andra. Vintergäck, hassel, tofsvipa, sånglärka... Öppna era sinnen och njut och dela era upplevelser med eleverna!

Naturskolebladet nr 26:1995

Lämplig årstid: vinter / tidig vår

knoppar

I väntan på den "stora grönskan" kan ni studera kvistar och knoppar. Här är några frågeställningar:

 • Vad finns i en knopp? (undersök med rakblad)
 • Vad är knoppfjällen till för? (knoppens vinterkappa)
 • Kan man se var gamla knoppar suttit? (ärrbildning)
 • Varför har en del knoppar hår?
 • Varför är vissa klibbiga? (hår och harts skyddar mot kyla)
 • Hur många knoppar per dm har er kvist?
 • Sitter knopparna på olika sätt?
 • Påverkas din kvist av värme?
 • Vad är det som gör att knopparna "brister"? (Sätt kvist i respektive utan vatten)
 • Sätt en kvist inomhus och jämför med den ute. Vilka knoppar slår ut först resp sist?
 • Blir alla knoppar nya blad?

knoppar

Ta reda på vilket träd din kvist tillhör med nyckeln nedan. Om ni är ute kan ni kanske ha hjälp av blad som ännu ej hunnit förmultna under trädet.

bestämmningstabell

Litteraturtips:Rapp, A. (2005) Lär dig känna igen trädens knoppar - En bok för alla åldrar. Naturpedagogen förlag & Utbildning i Växjö