Fågelkalendarium

Gör ett kalendarium till vårens fågeltema.

Naturskolebladet nr 12:1989

Lämplig årstid: vår

  • Eleverna gör var sitt eller också har ni ett gemensamt i klassen
  • Välj alla eller några av de fåglar vi föreslår eller fyll på med egna som ni vet finns runt er skola

Observationer av vårfåglar runt vår skola:

Kommer till Skåne Fågelart Fyllidatum
Februari Sånglärka
Februari - mars Tofsvipa
Mars Stare
25/3* Sädesärla
Mars - april Trana
Mitten av april Lövsångare
Slutet av april Svala
Mitten - slutet av maj Tornseglare


*=Sädesärlan är en almanacksfågel som kommer ett bestämt datum. Fåglarna som flyttar efter väderlek kallas väderfåglar.

Fyll i fler fåglar och datum för deras ankomst!

  • Välj ut en för er lagom runda t ex på 40 minuter. Gå samma runda t ex en gång i veckan. Fyll i datum och observationer
  • Kom ihåg att fåglarna är aktivast i milt och soligt väder
  • Diskutera fåglarnas flyttning? - Var har de varit? - Varför? - Kommer de tillbaka?

Våra nordiska långa sommardagar gör det möjligt för dem att föda upp sina ungar.

  • Varför kan tofsvipan klara sig här i februari-mars och svalorna inte förrän i slutet av april?

Faktaansvarig: Naturskolan