Killebäckskolan

  • Killebäckskolans nya utemiljö

  • Killebäckskolan har fotboll- och musikprofil. Läs mer här.

  • Killebäckskolan har musikprofil. Läs mer här.

  • Killebäckskolan

  • Killebäckskolan

  • Kunskap har inga gränser.

 

Killebäckskolan är belägen i natursköna Södra Sandby, strax öster om Lund, varifrån man lätt kan ta sig med cykel, buss eller bil. Killebäckskolan är uppdelad i två skolenheter, en för åk 4-6 med knappt 100 elever och en enhet för åk 7-9 med ca 270 elever. Medarbetarna på Killebäckskolan är organiserade i årskursvisa arbetslag och kännetecknas som nyfikna, kreativa och engagerade med god elevkontakt. Det är högt i tak, god sammanhållning och ett bra samarbetsklimat på skolan. Killebäckskolan totalrenoverades 2010 och är en välutrustad skola med moderna och ändamålsenliga lokaler.

Vårt viktigaste gemensamma mål på skolan är att alla utvecklas så långt som möjligt. Vi lägger därför stor vikt på kontinuerligt kvalitetsarbete där medarbetarna är engagerade i olika utvecklingsgrupper. Lärande bedömning står i fokus och är övergripande för verksamheten. Vi arbetar bland annat med IKT i undervisningen och som hjälpmedel har alla elever och lärare varsin läsplatta eller dator.

Från och med hösten 2015 har elever som ska börja åk 7 möjlighet att välja fotboll eller musik som inriktning.

Nyheter

Glad sommar!

11 jun 2015

Killebäckskolan tackar alla för ett bra läsår! Läs sommarbrevet från skolledning och personal under dokumentlänken nedan.  Vi önskar er en glad sommar!

Gå till artikel

Killebäckskolan blir profilskola

23 mar 2015

Till hösten 2015 profilerar sig Killebäckskolan så att elever i årskurs 7 har möjlighet att förkovra sig inom musik eller fotboll under skoltid. Undervisningen sker på elevens v...

Gå till artikel

Talböcker genom Legimus

10 feb 2015

Till de elever som har läs- och skrivsvårigheter finns möjligheten att hos biblioteket registrera för egen nedladdning av talböcker! Det är Myndigheten för tillgängliga medier s...

Gå till artikel

Radioprogram åk 8

23 jan 2015

Under årets första skolvecka arbetade 8a, 8b och 8c med radioprogram om aktuella saker på engelskan och musiken. Resultatet kan du höra nedan. Lyssna gärna!  

Gå till artikel
Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltning Lund Öster
Sidan uppdaterad: 2015-03-24
Direktadress till denna sida: www.lund.se/killebackskolan
google-translate