Lärlingsutbildning på Vipan

Vipans lärlingsutbildning innebär tre roliga och intressanta år. Mer än halva din totala gymnasietid genomför du ute på en arbetsplats. Det är också där du har de flesta kurser som hänger ihop med din yrkesutbildning.

I verkligheten lär du dig mer

Två dagar i veckan är du inne på skolan och studerar de gymnasiegemensamma ämnena. Och tre dagar i veckan är du ute på en arbetsplats. Din klass är en härlig blandning av elever från olika program. Gemensamt är att ni går lärlingsutbildningen och läser den teoretiska delen tillsammans.

På Vipan kan du söka till lärlingsutbildningen på fyra olika program. Barn- och fritid, Vård- och omsorg, Handel- och administration och Restaurang- och livsmedel.

Du läser samma kurser som på det ordinarie yrkesprogrammet. Du får samma betyg och samma gymnasieexamen. Du har även möjlighet att välja högskoleförberedande kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier. Den stora skillnaden är att du som går en lärlingsutbildning lär dig kurserna praktiskt istället för teoretiskt.

Du som går en lärlingsutbildning

Kontakta oss om du vill veta mer:

Biträdande rektor

Gabriella Ternelius Svensson
Tel: 046-359 61 95
gabriella.terneliussvensson@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Lina Lindholm Wreifält
046 - 359 77 63
lina.lindholm-wreifalt@lund.se

Arbetslagsledare

Johanna Rhodin 
Tel: 046 - 359 69 73
johanna.rohdin@lund.se