Hämta in de kunskaper

Introduktionsprogrammen (IM)

De olika introduktionsprogrammen (IM) välkomnar dig som inte har behörighet från grundskolan att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram. Här får du chans att hämta in de kunskaper du saknar och komma vidare med dina studier.

Programinriktat individuellt val (IMV)

Här är syftet att du ska få en utbildning som är riktad direkt mot ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen kommer att vara sökbar och är öppen för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas till ett Programinriktat individuellt val krävs antingen

  • Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och minst betyg i tre andra ämnen från grundskolan.
  • eller
  • Betyg i matematik eller engelska och svenska/svenska som andraspråk och betyg i fyra andra ämnen från grundskolan.

Elever tas in på sökt program i mån av plats.

Yrkesintroduktion (IMYRK)

Vipan har fem sökbara inriktningar på yrkesintroduktionen. Det är restaurang- och livsmedel, bygg- och anläggning, barn- och fritid samt handel- och administration. På IMY kan du gå om du saknar behörighet för att söka till de nationella programmen. Vi gör en individuell planering för varje elev. Målet är att förbereda dig för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på ett nationellt program.

Individuellt alternativ (IMA)

Under Individuella alternativet gör vi individuella lösningar för varje elev. Utbildningen kan innehålla de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Den kan också innehålla hela kurser i gymnasieskolan, eller delar av dem. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion (SPRI)

Inriktningarna för grupperna ser olika ut beroende på var i progressionen man befinner sig, men samtliga syftar till en god språklig utveckling och fortsatta teoretiska såväl som praktiska studier, alternativt arbetsmarknad.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Biträdande rektor IM (samtliga utom Språkintroduktion)

Mattias Rosenquist
046 - 359 81 05
mattias.rosenquist@lund.se 

SYV - Yrkesintroduktion, Preparand, Individuellt alternativ

Malin Regnell
046 - 359 76 69
malin.regnell@lund.se

Rektor IM (Språkintroduktion)

Aspelin, Johan 
Rektor för IM och SPRI
046-359 76 68
johan.aspelin@lund.se

SYV - IM (Språkintroduktion)

Lindgren, Linus
046-359 75 02
linus.lindgren@lund.se

Relaterad information