Individuella program

Utbildning på vårt individuella program erbjuds elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

På individuella programmet anpassar vi innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Här ingår sex ämnesområden: Estetisk verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och samhälle, Språk och kommunikation.

Eleverna får använda sina teoretiska kunskaper i vardagen och lära sig att utföra praktiska sysslor som de har nytta av i både vardagslivet och i ett framtida arbete/sysselsättning.

På det individuella programmet kan eleverna i samråd med rektor läsa en kombination av ämnesområden och ämnen från gymnasiesärskolans nationella program. Efter avslutade studier erhåller eleverna ett gymnasiesärskolebevis som beskriver deras val, kunskaper och erfarenheter.

Autismverksamhet

Vi har en särskild verksamhet för dig som har extra utmaningar inom autismspektrumet.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Biträdande rektor

Anna Karlsson
046-359 95 52
anna.nilsson5@lund.se

Tobias Malmgren
046 - 359 81 53
tobias.malmgren@lund.se

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Wihlborg
046 - 359 79 46  
camilla.wihlborg@lund.se  

Kurator

Britten Tiderius
046 – 359 71 21 
britten.tiderius@lund.se

Relaterad information

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider