Fyraåriga programmen (FÅ)

Vill du uppleva en trygg och varm gemenskap och utvecklas som människa? Vill du ha roligt och lära dig mer tillsammans med andra? Din utbildning anpassas efter just dina behov, dina intressen och dina förutsättningar. En del av din utbildning sker ute på riktiga arbetsplatser.

Lär dig för livet på gymnasiesärskolan

Vipans fyraåriga program välkomnar dig som har gått i grundsärskola eller varit integrerad i grundskola eller träningsskola. Eftersom du har en funktionsnedsättning är detta ett bra alternativ till gymnasieskolans treåriga nationella program.

 

Vipan är en stor gymnasieskola. Det gör att du kan få ta del av många olika lärares kunskaper i yrkesämnen. Utbildningen sker helt utifrån dina unika förutsättningar och behov. Varje elev har därför en alldeles egen studieplan.

Alla program inom gymnasiesärskolan är fyra år. På Vipan har vi både nationella och individuella program. Nationella program består av kurser som tillsammans blir 2 500 poäng. Individuella program innehåller ämnesområden med totalt 3 600 undervisningstimmar.

Går du ett nationellt program kan du läsa du en kombination av kurser från gymnasieskolan eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program.

På ett ndividuellt programmet läser du utifrån sex ämnesområden och har möjlighet att kombinera detta med ämnen från nationella programmen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du lär dig på en arbetsplats utanför skolan. Alla elever på nationella program ska vara ute på arbetsplatser i minst 22 veckor. Skolan bestämmer vilken eller vilka kurser som innehåller arbetsplatsförlagt lärande. Går du ett individuellt program kan du få ha praktik.

Efter att du har avslutat gymnasiesärskolans nationella eller individuella program får du ett gymnasiesärskolebevis. Det visar vad du har lärt dig under de fyra åren. I beviset står det vilket program du har gått, vilka kurser du har läst. Det finns också information om gymnasiesärskolearbetet och det arbetsplatsförlagda lärande som finns på nationella program samt den praktik som kan göras på det individuella programmet.