Digitalt öppet hus på Vipan

Vi har inte ställt in vårt öppet hus, vi har ställt om. Eftersom våra vanliga mötesplatser inte är tillgängliga den här hösten så har vi skapat nya, och är digitala.

Gymnasieskolan Vipan håller öppet hus digitalt i år.

Med tanke på de restriktioner skolorna har på grund av covid-19 blir det annorlunda i år. Det är viktigt att eleverna även i fortsättningen kan göra ett väl avvägt gymnasieval. Vi kommer att ha digitala frågestunder vecka 48. Då har elever och vårdnadshavare möjlighet att ställa frågor direkt till våra elever via Youtube! Frågestunderna kommer att finnas kvar under hela sökperioden.

Digital frågestund

Tisdagen den 24 november klockan 18-19 håller vi digital frågestund via youtube. Vi har tolv olika program vilket innebär att du kan välja direkt vilket program du vill ställa frågor till. Varje program har en egen youtubekanal.

Under frågestunden kommer vi ha en livechatt där du skriver in dina frågor direkt.
Observera att du måste vara inloggad på Youtube för att kunna skriva frågor.

Barn och Fritidsprogrammet

Bygg och anläggningsprogrammet

El och energiprogrammet

Handel och administrationsprogrammet

Hotell och turismprogrammet

Introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion
Sändningen pågår mellan klockan 18.15-18.45

Lärlingsutbildningar

Restaurang och livsmedelsprogrammet

VVS och fastighetsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

Gymnasiesärskolans nationella program
Sändningen pågår mellan klockan 18.15-18.45

Gymnasiesärskolans individuella program
Sändningen pågår mellan klockan 18.15-18.45

Välkommen till Gymnasieskolan Vipan

Barn och fritidsprogrammet

Bygg och anläggningsprogrammet

El och energiprogrammet

Handel och administrationsprogrammet 

Hotell och turismprogrammet

Restaurang och livsmedelsprogrammet

Vvs och fastighetsprogrammet

Vård och omsorgsprogrammet

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/oppethus