Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här hittar du Gymnasieskolan Vipans Likabehandlingsplan för 2018-2019.

Lunds kommunala gymnasieskolor, vuxenutbildning, grundskolan, International School of Lund samt Lunds skolors modersmålscentrum tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen (2010:800) om kränkande behandling.

Denna plan innehåller:

  • Kartläggning och riskanalys
  • Mål och konkreta åtgärder
  • Rutiner för anmälan och uppföljning
  • Rutiner för akuta situationer
  • Beskrivning av hur planen ska följas upp och utvärderas
  • Lagar och definitioner

Faktaansvarig: Gymnasieskolan Vipan

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08-16
Avvikande öppettider