Nu skapar vi Campus Vipan

Under sommaren inleds arbetet med Vipans om- och tillbyggnation. På sikt kommer även Vuxenutbildningen finnas i samma lokaler. Vipan kommer bli Lunds nya utbildningscentrum, Campus Vipan, med moderna och trivsamma lärmiljöer som är väl anpassade för dagens gymnasie- och vuxenutbildningar. Campus Vipan ger oss även möjlighet att växa och erbjuda plats till fler elever.

Ett gediget förarbete har genomförts. I en rad workshops har personal från både Vipan och Vuxenutbildningen tillsammans med arkitekter diskuterat de bästa lärmiljöerna, lärarnas arbetsplatser, matsal, café och bibliotek. Workshoparna har resulterat i beskrivningar av behoven på de olika lokalerna som sedan ska användas av arkitekter och projekterare.

Bygget kommer att ske i etapper för att vi samtidigt ska kunna bedriva skolverksamhet under hela byggtiden. 

Modell på Campus Vipan

Bild: Horison Arkitekter AB

Vi är inne i en spännande tid där Campus Vipan kommer utvecklas till en attraktiv kunskapsmiljö för våra elever och ge de bästa förutsättningarna för våra yrkesprogram, yrkeshögskolan och lärlingsutbildningen.