Miljöarbete

I miljöpolicyn beskriver verksamheten sina avsikter med miljöarbetet och vilka ambitioner man har. Viktiga delar som brukar förekomma är att man ska arbeta förebyggande samt arbeta för att ständigt förbättra sitt miljöarbete.

 

Miljöledningssystem

Gymnasieskolan Vipan har tagit fram ett miljöledningssystem som syftar till att strukturera och kvalitetssäkra skolans miljöarbete. Det består av följande delar:

Miljöutredning

Där kartlade vi alla olika typer av miljöbelastningar som våra verksamheter, produkter och tjänster bidrar till. Genom miljöutredningen togs verksamhetens miljöaspekter fram.

Miljöpolicy

Denna miljöutredning resulterade till vår miljöpolicy där vi beskriver våra avsikter med miljöarbetet. Den innehåller åtaganden om bland annat att göra ständiga förbättringar på miljöområdet, förebygga förorening och följa lagar och krav. Den utgör även grunden för målen.

Övergripande miljömål

De betydande miljöaspekter som verksamheten har bäst förutsättningar att arbeta med skriver man mål för. Övergripande mål är långsiktiga och kan sträcka sig över cirka 5 år.

Detaljerade miljömål

är delmål för att uppfylla de övergripande miljömålen. Detaljerade miljömål är tidsatta och mätbara och sträcker sig över 1-2 år.

Exempel

  • Övergripande miljömål - minimera energiförbrukningen
  • Detaljerat miljömål - vi ska minska elförbrukningen per kvm med 5% under ett år

Miljöledningsprogrammet

Består av detaljerade miljömål och deras resp handlingsplan. Handlingsplanen består av åtgärder som ska genomföras för att uppfylla det detaljerade målet. I handlingsplanen anges ansvarig, resursbehov, färdigställande datum och nyckeltal.

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 78 60

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider