Här kan ni läsa om skolans internationalisering.

Vi har en mängd olikainternationaliseringsprojekt på skolan och här kan ni läsa om dem. Allra längs ner finns dessutom vår internationaliseringsplan.

Läs mer
Erasmus + KA1
Erasmus + KA2
Erasmus + KA2
Erasmus + KA2
Erasmus + KA1 Green schools, Green future
EU-ambassadör
e-Twinning
Atlas
Erasmus + KA2