Uppropstider 2020

Upprop tisdagen den 18 augusti i aulan, H-huset

Klockan 8.30

BA – Bygg- och anläggningsprogrammet

VF – VVS- och Fastighetsprogrammet

Klockan 9.00

BF – Barn- och Fritidsprogrammet

VO – Vård och omsorgsprogrammet

LÄR - Lärlingsprogram Restaurang och livsmedel, Lärlingsprogram Handels och administration, Lärlingsprogram Vård och omsorg, Lärlingsprogram barn och fritid

Klockan 9.30

HT – Hotell- och turismprogrammet

RL – Restaurang och livsmedelsprogrammet

Klockan 10.00

HA – Handels- och administrationsprogrammet

EE – El- och energiprogrammet

Klockan 10.30

IM Individuellt alternativ, IM-YRK Barnoch fritid, IM-YRK Bygg och Anläggning, IM-YRK Handel och Administration, IM-YRK Vård och Omsorg och IM-YRK Restaurang och Livsmedel

Klockan 11.00

Årskurs 2 BF – Barn- och Fritidsprogrammet

Årskurs 2 VO – Vård och omsorgsprogrammet

Årskurs 2 HT – Hotell- och turismprogrammet

Årskurs 2 RL – Restaurang och livsmedelsprogrammet

Årskurs 2 LÄR - Lärlingsprogram Restaurang och livsmedel, Lärlingsprogram Handels och administration, Lärlingsprogram Vård och omsorg, Lärlingsprogram barn och fritid

Klockan 11.00

Språkintroduktionen har upprop i L-huset

Klockan 12.00

Årskurs 2 HA – Handels- och administrationsprogrammet

Årskurs 2 EE – El- och energiprogrammet

Årskurs 2 BA – Bygg- och anläggningsprogrammet

Årskurs 2 VF – VVS- och Fastighetsprogrammet

 

Klockan 13.00

Årskurs 3 BF – Barn- och Fritidsprogrammet

Årskurs 3 VO – Vård och omsorgsprogrammet

Årskurs 3 HT – Hotell- och turismprogrammet

Årskurs 3 RL – Restaurang och livsmedelsprogrammet

Årskurs 3 LÄR - Lärlingsprogram Restaurang och livsmedel, Lärlingsprogram Handels och administration, Lärlingsprogram Vård och omsorg, Lärlingsprogram barn och fritid

Klockan 14.00

Årskurs 3 HA – Handels- och administrationsprogrammet

Årskurs 3 EE – El- och energiprogrammet

Årskurs 3 BA – Bygg- och anläggningsprogrammet

Årskurs 3 VF – VVS- och Fastighetsprogrammet

Relaterad information