Välkommen till Vipan

Du är en av de ungdomar som vi har glädjen att få ta emot detta läsår.

Vi hoppas att din gymnasietid hos oss ska bli en lycklig period i ditt liv. Alla vi som jobbar på skolan är beredda att hjälpa dig tillrätta och att stödja dig i ditt skolarbete. Vi vill förbereda dig väl inför din framtida yrkeskarriär så du kan bli anställningsbar när du slutar dina studier hos oss.
Välkommen hit till skolan i sommar och titta på vår fina miljö – det känns alltid bra att ha orienterat sig lite i förväg. Inför skolstarten finns en del papper som behöver fyllas i och signeras av vårdnadshavare, till exempel låneavtal av digitala verktyg. Dessa hittar du på vår hemsida www.lund.se/vipan och vi ber att du skriver ut dem och har med dem påskrivna till uppropet.

Upprop tisdagen den 18 augusti i aulan, H-huset.
Dagen startar i aulan för respektive program:

Kl. 8.30 BA – Bygg- och anläggningsprogrammet
VF – VVS- och Fastighetsprogrammet
Kl. 9.00 BF – Barn- och Fritidsprogrammet
VO – Vård och omsorgsprogrammet
LÄR - Lärlingsprogram Restaurang och livsmedel, Lärlingsprogram Handels och administration, Lärlingsprogram Vård och Omsorg, Lärlingsprogram barn och fritid
Kl. 9.30 HT – Hotell- och turismprogrammet
RL – Restaurang och livsmedelsprogrammet
Kl. 10.00 HA – Handels- och administrationsprogrammet
EE – El- och energiprogrammet
Kl. 10.30 IM – Individuella alternativ, IM-YRK Barn och Fritid, IM-YRK Bygg och Anläggning, IM-YRK Handel och Admi-nistration, IM-YRK Vård och Omsorg och IM-YRK Restaurang och Livsmedel
Kl 11.00 Årskurs 2BF—Barn och Fritidsprogrammet
Årskurs 2 VO – Vård och omsorgsprogrammet, Årskurs 2 HT – Hotell- och turismprogrammet Årskurs 2 RL – Restaurang och livsmedelsprogrammet , Årskurs 2 LÄR - Lärlingsprogram Restaurang och livsmedel, Lärlingsprogram Handels och administration, Lärlingsprogram Vård och omsorg, Lärlingsprogram barn och fritid 


När du kommer till skolan går du till H-huset. Vid ingången finns det listor uppsatta där det står vilken klass du är placerad i. Skollunch serveras och du äter den tillsammans med dina nya klasskamrater och din mentor. Du kommer att få ett elevskåp att förvara dina böcker/arbetskläder i under första dagen så ta med dig ett kraftigt hänglås. Dina vårdnadshavare kommer att bli inbjudna till skolan för en informationskväll, den 31 augusti — 4 september.
Varje termin genomförs också utvecklingssamtal med samtliga elever till vilka även föräldrar inbjuds så länge eleven är omyndig.

Vi på Vipan önskar dig en fortsatt trevlig och skön sommar!

Johan Aspelin
Rektor

Eva-Lena Jönsson    Kia Olsson                  Lena Sepponen           Martin Borg
Bitr. rektor BA/VF    Bitr. rektor BF/VO/LÄ   Bitr. rektor HT/RL       Bitr. rektor HA/EE

Mattias Rosenquist   Tobias Malmgren          Anna Karlsson
Bitr. rektor IM          Bitr. rektor GyS IP        Bitr. rektor GyS IP