Skolstart 2020

Om du vill byta både skola och gymnasieprogram

Du kan byta skola genom att söka på nytt till ett gymnasieprogram i årskurs 1. Detta kan du göra till och med det år som du fyller 20 år. Du ansöker om en plats på Skånes gemensamma söksida, Skånegy.

Webbanmälan till gymnasiet på Skånegy

Kontakta Gymnasieantagningen i Lund på e-postadressen:
antag@lund.se
för mer information och för att få inloggningsuppgifter till söksidan.

Om du vill byta skola, men fortsätta på samma gymnasieprogram

Om du vill kan du byta skola, men fortsätta på ditt gymnasieprogram på en annan skola som erbjuder samma program. I så fall kontaktar du rektorn, biträdande rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på den skola där du vill gå. Vi kan ordna ett byte om det finns plats på programmet och om det är möjligt att samordna kursplanerna på din gamla och nya skola.