Skola24 - frånvaro

Enligt skollagen måste skolan meddela elevers frånvaro till föräldrarna. Lunds kommun använder Skola24 som system för frånvarohantering. Från skolstarten Ht 2018 sker inloggning i programmet via Bank-ID.

Frånvaroanmälan är obligatorisk. Ring 0515 - 77 76 11 så kommer du till Skola24:s automatiska sjukfrånvarosystem för Lunds kommun eller logga in till Skola24 antingen med Bank-ID eller med kod (se länk nedan) där frånvaroanmälan kan göras digitalt.

FÖRE klockan 12:00 

  • Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
  • Eleven sjukanmäls för dagen.

EFTER klockan 12.00 

  • Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
  • Eleven sjukanmäls för nästa dag.

Eleven måste sjukanmälas på nytt varje sjukdag!

  • För omyndig elev skall förälder eller vårdnadshavare göra anmälan.
  • Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

Frånvaroanmälan för Språkintroduktion-elever

Frånvaroanmälan sker antingen av elev själv eller av vårdnadshavare till omyndiga språkintroduktionselev. Vi behöver din e-post för att kunna meddela ditt barns frånvaro. Därför ber vi dig att fylla i dina uppgifter i det dokument som kallas Tillgång till Skola24 Vårdnadshavare hösten18. Det är mycket viktigt att du har rätt e-postadress och mobiltelefonnummer registrerat i Skola24. Du kan även fylla i dina uppgifter i systemet själv. Nedan hittar du mer information om att logga in med BankID och hur du gör om du inte har BankID. Klicka på dokumentet BankID till vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan Språkintroduktion-elever

Genom att logga in i Skola24 får du även tillgång till:

  • elevens schema
  • lista med kontaktinformation till elevens lärare
  • klasslista
  • att ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar

Välkommen att kontakta oss om du har fler frågor gällande Skola24.*
martin.silander@lund.se