Skola24 - frånvaro

Enligt skollagen måste skolan meddela elevers frånvaro till föräldrarna. Lunds kommun använder Skola24 som system för frånvarohantering. Från skolstarten Ht 2018 sker inloggning i programmet via Bank-ID.

Frånvaroanmälan är obligatorisk. Ring 0515 - 77 76 11 så kommer du till Skola24:s automatiska sjukfrånvarosystem för Lunds kommun eller logga in till Skola24 antingen med Bank-ID eller med kod (se länk nedan) där frånvaroanmälan kan göras digitalt.

FÖRE klockan 12:00 
Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
Eleven sjukanmäls för dagen.

EFTER klockan 12.00 
Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
Eleven sjukanmäls för nästa dag.

Eleven måste sjukanmälas på nytt varje sjukdag!

För omyndig elev skall förälder eller vårdnadshavare göra anmälan.

Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

Frånvaroanmälan för Språkintroduktion-elever
Följ länken för att frånvaroanmäla antingen dig själv eller din omyndiga språkintroduktionselev. 

Vi behöver din e-post för att kunna meddela ditt barns frånvaro. Därför ber vi dig att fylla i dina uppgifter i det dokument som kallas Tillgång till Skola24 Vårdnadshavare hösten18. Det är mycket viktigt att du har rätt e-postadress och mobiltelefonnummer registrerat i Skola24. Du kan även fylla i dina uppgifter i systemet själv.

Nedan hittar du mer information om att logga in med BankID och hur du gör om du inte har BankID. Klicka på dokumentet BankID till vårdnadshavare.

Genom att logga in i Skola24 får du även tillgång till:

  • elevens schema
  • lista med kontaktinformation till elevens lärare
  • klasslista
  • att ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar

Välkommen att kontakta oss om du har fler frågor gällande Skola24.

martin.silander@lund.se