Frånvaroanmälan för elever

Frånvaroanmälan är obligatorisk. Ring0515 - 77 76 11så kommer du till Skola24:s automatiska sjukfrånvarosystem för Lunds kommun eller logga in till Skola24 (se länk nedan) där frånvaroanmälan kan göras digitalt.

FÖRE klockan 12:00
Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
Eleven sjukanmäls för dagen.

EFTER klockan 12.00
Knappa in elevens personnummer (förutsätter knapptelefon eller mobiltelefon).
Eleven sjukanmäls för nästa dag.

Eleven måste sjukanmälas på nytt varje sjukdag!

För omyndig elev skall förälder eller vårdnadshavare göra anmälan.

Vid sjukdom längre än 14 dagar ska sjukintyg lämnas till skolsköterskan.

Frånvaroanmälan förSpråkintroduktion-elever
Följ länken för att frånvaroanmäla antingen dig själv eller din omyndiga språkintroduktionselev.

Relaterad information

Faktaansvarig: Gymnasieskolan Vipan

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132