Elevolycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen gäller vid plötsligt, oförutsedd kroppsskada där läkarvård uppsökts. Den gäller även för ungdomar folkbokförda i Lund, som går i skolan i annan kommun. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom. För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.

Försäkringen omfattar

Heltid - dygnet runt, året om, i alla länder

 • Elever i förskola, grundskola, gymnasieskola (kommunala- och friskolor)
 • Barn och unga i familjehem
 • Personer med insats av LSS
 • Personer i HVB hem

Skol-/verksamhetstid, samt vid resa till och från

 • Elever i kommunal vuxenutbildning
 • Person i kontakt- eller stödfamilj
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/arbetsträning/praktik
 • Frivilliga medarbetare
 • Ungdomstjänst (administrerad av socialtjänsten)

Anmäl skada

Skadeanmälan sker via Protectors webbplats.
Protector försäkring
Gå till Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall

Tänk på att skadeanmälan vid personskada alltid bör göras, även om skadan inte medför någon kostnad, med anledning av ett ev framtida åkomma.

Äldre skador

Skador ska anmälas till det bolag som försäkrade vid skadetidpunkten. För elevolycksfallsförsäkringen gäller:

 • 2015-2019: Länsförsäkringar
 • 2010-2015: IF
 • 2005-2010: Folksam
 • 2000-2005: Länsförsäkringar

Information om försäkringen

Gäller elevolycksfallsförsäkringen utanför skoltid?

Ja, för elever i förskola-gymnasium gäller den dygnet runt, året runt. För andra grupper, se försäkringsbeskedet. 

Är det skolan som ansvarar för att göra skadeanmälan?

Nej, skolan tillhandahåller en olycksfallsförsäkring för elever, men det är målsman (eller eleven själv om han/hon är myndig) som ansvarar för att göra skadeanmälan.

Varför ska man alltid anmäla en personskada, även om man inte har några kostnader för den?

Om man skadeanmäler är man skyddad mot kostnader som kan uppkomma i framtiden, t ex tandläkarkostnader p g a den gamla skadan när barnet blir vuxet.

Gäller olycksfallsförsäkringen även för friskolorna?    

Ja, eleverna vid alla friskolor i Lund omfattas av kommunens olycksfalls- och reseförsäkringar.

Gäller olycksförsäkringen även under lovtid?

Se svar ovan. För elever i förskola t o m gymnasium gäller försäkringen dygnet runt, året runt och i hela världen. Tänk dock på att det inte är en reseförsäkring, utan ”bara” en olycksfallsförsäkring. Den saknar t ex ersättning för hemtransport, stöldskydd och bagageskydd. För övriga grupper: se försäkringsbeskedet.

Kan man få ersättning via olycksfallsförsäkringen för skadade kläder och andra tillhörigheter?

Olycksförsäkringen kan ge ersättning för exempelvis skadade kläder. Men endast  om skadorna uppkommer i samband med en olycka som medför läkarbesök. Skolförvaltningarna i Lund har dock en egen policy som under visa omständigheter kan ge ersättning för skadade/stulna kläder och glasögon. Mera information och skadeblankett finns på alla skolexpeditioner.

Är även elever från annan kommun, som går i skolan i Lund, försäkrade?

Ja. Dessutom omfattar försäkringen även elever från Lund, som går i skolan i andra kommuner. Det kan t ex gälla gymnasier i grannkommunerna, riksgymnasier eller kommunal vuxenutbildning på annan ort. För att ge alla elever ett grundläggande försäkringsskydd har vi valt att även låta dessa omfattas av försäkringen.