Färdvägen, bidragsformen och giltighet

Huvudregeln är att resebidraget utgår i form av ett busskort.

Tilläggsbidrag

Elev som har mer än 6 km enkel väg till närmsta hållplats är berättigad till ett tilläggsbidrag. Bidraget utbetalas två ggr per år (september och januari).

Giltighet

Busskortet gäller för ett helt läsår.

Beräkning av färdväg

Resebidrag beräknas mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan. Vid beräkning av färdvägen gäller kortaste vägen. GraphHopper kartor används för att beräkna ut en cykelväg från bostaden till skolan.

För utbildningar som har timmar förlagda till annan skolbyggnad än huvudbyggnaden ska beräkning av färdväg göras från den skolbyggnad där huvuddelen av timmarna, mer än halva tiden, är förlagda.

Stulna, borttappade eller skadade kort

Anmäl förlust eller skada till skolan som tillhandahåller ett nytt kort mot en avgift av 180 kr.

Avbrutna eller ej påbörjade studier, flyttning

Om Du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, är Du skyldig att lämna tillbaka det terminskort Du erhållit eller den kontantersättning Du fått för återstående tid.

Om Du fått terminskort/pengar på grund av att Du i ansökan lämnat medvetet vilseledande uppgifter skall erhållet bidrag återlämnas.