Ansökan om resebidrag till läsåret 2018-2019

Här finns de blanketter du behöver för att ansöka om resebidrag.

Allmänt

Hemkommunen har ansvaret för resebidrag till sina gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. För att få resebidrag måste Du uppfylla följande grundvillkor:

•Du skall genomgå utbildning vid gymnasieskola.
•Du skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen eller barnbidrag.
•Din dagliga färdväg mellan din bostad (folkbokföringsadressen) och skolan skall vara minst 6 km, enkel resa.
•Du får inte uppbära inackorderingstillägg, utbildningsbidrag eller lärlingslön.
•Du kan erhålla resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Växelvist boende

Kommunfullmäktige i Lund har fattat ett beslut om att du som har växelvis boende inom Lundskommun kan vara berättigad till resebidrag om du har 6 km till skolan från något av dinaboenden. Särskild blankett ska användas till detta, se länk nedan.

Läs igenom anvisningarna till respektive avsnitt i ansökningsblanketten. Blanketten måste vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Ansökan lämnas för årskurs 1 senast den 31 juli 2018. Vid senare intagning till gymnasieskolan skall ansökan lämnas snarast efter besked om intagning. Ansökan för årskurs 2 och 3 lämnas senast vid terminsslutet den 15 juni 2018. Använd länken nedan för att komma till ansökningsblanketten.

Ansökan skickas till:

Gymnasieskolan Vipan
Marie Celander
Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Endast avslag meddelas sökande.

OBS! Gäller endast elever folkbokförda i Lunds kommun, övriga elever måste kontakta respektive hemkommun.

Upplysningar:

Förfrågningar kan göras hos Marie Celander, tel 046 – 359 78 60.

Kortet hämtas sedan i receptionen i hus A, prata med Marie Celander.

Anmärkning: Spara ditt busskort till nästa termin. Busskorten som delats ut avskolan/kommunen gäller hela läsåret och du måste därför spara både Jojo-kort och terminsbevis till vårterminen. Observera att kortet inte gäller på jullovet. Kortet är ogiltigt utan foto.

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 50 00

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132