Böcker

Här kan du hitta information om hur du lånar och lämnar tillbaka böcker.

Låna böcker
Lånetiden är normalt fyra veckor men det går bra att låna om.

Återlämning
Du kan lämna tillbaka böcker i biblioteket eller i boklådan utanför biblioteket.

Omlån
Du kan låna om böcker på biblioteket eller genom att maila: bibliotek.vipan@lund.se. Du kan även låna om böcker hemifrån. Se under rubriken Använd biblioteket hemifrån.

Sök böcker
I bibliotekets katalog kan du söka bland böcker som finns i skolans bibliotek. Se länk nedan. Om du behöver hjälp med din sökning kan du alltid fråga på biblioteket.

Talböcker
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, erbjuder talböcker till de som har läsnedsättning. För att få tillgång till talböcker tar du kontakt med din specialpedagog. Bibliotekarien registerar sedan din behörighet.

Relaterad information

Kontakt

Gymnasieskolan Vipan

Besöksadress: Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: vipan@lund.se

Vipan

Adress
Vipeholmsvägen, 224 66 Lund

Telefonnummer
046-359 78 60

Öppettider
08.00-15.00
Begränsade öppettider under lovdagar.

E-postadress
vipan@lund.se

Leveransadress
Vipeholmsvägen, Hus A, Lund

Kontakta oss

E-post
lunds.kommun@lund.se

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider Medborgarcenter
Måndag–torsdag: 08–17
Fredag: 08–16
Avvikande öppettider