Vinterlund

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Citysamverkan och kultur- och föreningslivet i Lund, med ett brett program i Lunds stadskärna från första advent till alla hjärtans dag. Nästa Vinterlund äger rum från 1 december 2017 till och med 14 februari 2018.

blommande körsbärsträd, dansare i vinterkupolen och trädstam med färgglada band

Vinterlund 2017-2018

Nu söker vi försäljare till julmarknaden på Stortorget

Till adventshelgerna 2017 erbjuder viförsäljare plats på Stortorget i Lund – utan kostnad.

Inför 2017 satsar Lunds kommun genom Vinterlund stort på Lunds centrum och önskar tillsammans med dig skapa ett trevligt julfirande. Målet är att på Stortorget erbjuda alla besökare i Lund en traditionell torghandel.

På Stortorget finns denstora kläddagranen, Vinterlunds snölekplats och i år även Vinterlunds sagoland som kommer att genomföras tillsammans med Pipedream Productions. Där finns tomtestuga, teater och pyssel för barnfamiljer och mycket mer.

Villkor

Vinterlund erbjuder enkla stånd samt några väderskyddade stånd och eventuell el utan kostnad för samtligatre helger:

2-3 december

9-10 december

16-17 december

Stånden ska vara bemannade kl. 10-16 lördag och kl. 12-16 söndag.

Vi tar ut en depositionsavgift på 1000 kr som vi återbetalar senast ijanuari. Möjlighet att delta endast en helg finns. Avgiften per helg (lördag-söndag) är då 500 kr.

Stånden hanteras av Vinterlund. Generellt polistillstånd för handel på Stortorget ordnar vi. OBS! Tillstånd för matförsäljning söker du som försäljare själv.

Anmälan

Intresseanmälan skickar dutill Åsa Jensen, asa.jensen@lund.se, som också besvarar eventuella frågor kring arrangemanget. I anmälan ska framgå :

  • Vilka helger intresseanmälan avser
  • Vilken typ av marknadsstånd du önskar
  • Om du önskar el och om så är fallet, i vilken omfattning
  • Vilka varor du avser att sälja
  • Företagets/föreningens/ditt namn, adress och kontaktperson inklusive telefonnummer

Ansök om att göra arrangemang

Vinterlund har samverkansmedel att fördela till nya arrangemang och projekt. Ansökningsdatumen för Vinterlund 2017/2018 var den 15 juni och den 15 september. Din intresseanmälan ska uppfylla följande kriterier:

Arrangemanget/aktiviteten ska

… äga rum i de centrala delarna av Lund under perioden 1/12–14/2
… vara av något större karaktär och attrahera en större publik, och/eller är nyskapande och originellt och kan hjälpa till att skapa uppmärksamhet kring Vinterlund.

Minst ett av följande kriterier ska också uppfyllas:

Arrangemanget/aktiviteten…

… är frukten av ett nytt samarbete mellan parter som inte tidigare samarbetat
… har ett jul- och/eller vintertema
… har ett medmänsklighetstema
… tar särskild hänsyn till tillgänglighet för alla oavsett fysisk och psykisk förmåga
… främjar mångfald i det totala utbudet

Bakgrund

I juni 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att bevilja budget för Vinterlund. Arrangemangsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att ansvara för projektet, i nära samarbete med tekniska förvaltningen, näringslivsenheten och turistbyrån. Projektet ska pågå i fyra år med start 2016.

Vinterlund är ett samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Lund Citysamverkan och Lunds kultur- och föreningsliv. Kommunens roll är framför allt att samordna, stötta och marknadsföra olika händelser under perioden som är från första advent till alla hjärtans dag. Syftet är att göra Lunds stadskärna attraktivare genom att ta tillvara stadens rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Genom Vinterlund vill vi också stimulera till nya samarbeten som förmerar utbudet för Lundaborna.

Vinterlund 2016-2017 – så gick det

Den allra första upplagan av Vinterlund hade ca 50 000 besökare. Det var de 62 medverkande aktörerna från stadens kultur- och föreningsliv som gjorde Vinterlund möjligt och vi vill tacka både dem och alla besökare.

Under årets mörkaste månader bjöd Vinterlund på julmarknader, luciasång och en livs levande kulturkalender. En snölekplats på Stortorget och en skidfestival i Stadsparken. Två nya musikfestivaler, en ljusharpa och en slutsåld seniordansafton. En vinterkupol som fylldes med lundabornas egna drömmar och där det bjöds på olika aktiviteter fyra lördagar i rad.

Kontakta oss

Åsa Jensen
Projektledare Vinterlund
046-359 43 79

Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vinterlund

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se