Vikingaskolan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan! Vikingaskolan är en F–9-skola med förberedelseklass på Linero i sydöstra Lund.

Så här jobbar vi

Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola där all personal tillsammans arbetar för att alla elever ska känna sig välkomna och mötas av vänlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det är möjligt att människor från olika delar av världen möts och förenas. En skola som ger alla elever de bästa förutsättningarna att nå så långt som möjligt.

Skolans vuxna ska vara goda förebilder för eleverna och alltid uppträda därefter. Vikingaskolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar och bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka alla former av kränkande behandling.

All undervisning sker i nära relationer mellan vuxna och elever. Vi arbetar med täta kontakter med vårdnadshavare, ger kontinuerliga elevomdömen och välkomnar idéer och synpunkter som kan förbättra skolarbetet.

Som vårdnadshavare är du naturligtvis alltid välkommen att besöka Vikingaskolan, så att du kan få möjlighet att följa undervisningen i praktiken.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vikingaskolan