Vikingaskolan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan. Vi finns i den sydöstra delen av Lund!

Årskurs F–9

Vikingaskolan är en F9-skola med förberedelseklass på Linero i sydöstra Lund.

Besök gärna Vikingaskolans GAFE-sida för mer information om oss och om vår dagliga verksamhet. Du kan också kontakta oss på telefon eller e-post. Alla kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Så här jobbar vi

Tillsammans med eleverna skapar vi från tidig skolålder en miljö som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet.I takt med att eleverna blir äldre får de allt större möjlighet att påverka och delta i beslut som rör skolarbetet, t.ex. innehåll och arbetssätt. Vi har till exempel tre elevråd på skolan för de olika årskurserna, där eleverna får chans att tycka till. Att ha inflytande och verka i meningsfulla sammanhang är viktigt för att eleverna ska uppfatta skolarbetet som utmanande, intressant och meningsfullt.

All undervisning sker i nära relationer mellan vuxna och elever.Vi arbetar med täta kontakter med vårdnadshavare, ger kontinuerliga elevomdömen och välkomnar idéer och synpunkter som kan förbättra skolarbetet.

Som vårdnadshavare är du naturligtvis alltid välkommen att besöka Vikingaskolan. Då får du möjlighet att följa undervisningen i praktiken.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/vikingaskolan

Kontakt

Vikingaskolan

Besöksadress: Egils gränd 16, 224 75 Lund
Karta: Se Vikingaskolan på karta
Telefon: 046-359 78 31 , 046-359 78 32
Frånvaroanmälan elever: 0515 - 777611
Frånvaroanmälan personal: 046-359 78 32

Rektor 4–9: Carl Forsblad
Telefon: 046-359 78 34
E-post: carl.forsblad@lund.se

Biträdande rektor F–3 och fritidshem: Kate Femø Fondin
Telefon: 046-359 40 64
E-post: kate.femofondin@lund.se