Vårfruskolan

Vårfruskolan

Årskurs F–6. Vi är en innerstadsskola mitt i centrala Lund. Skolan är två-parallellig med fritidshem, fritidsklubb och bibliotek med bibliotekarie.

Så här jobbar vi

Vi har en stark tro på alla människors förmåga att lära sig och på deras egenvärde och rättigheter.

Vi engagerar eleverna genom att göra dem delaktiga och genom att göra skolarbetet viktigt och på riktigt. Alla på skolan lär av varandra för att komma längre. Vi satsar extra på digitala arbetssätt, miljöarbete på skolgården och vuxenlett skoj på rasterna.

Läs gärna mer på skolans egen hemsida, klicka på länken Skolans GAFE-sida nedan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/varfruskolan