Vanliga frågor och svar om vuxenutbildning i Lund

Här finner du svar på de vanligast frågorna om kommunal vuxenutbildning i Lund.

Utbildningsrelaterade frågor - Före utbildning.

Vem kan söka kommunal vuxenutbildning?
Den som är folkbokförd i Lunds kommun och är 20 år eller äldre, alternativt är yngre än 20 år men har färdigställt gymnasieskolan, kan söka kommunl vuxenutbilnding i Lund.

 

Jag är nordisk medborgare, kan jag söka kommunal vuxenutbildning i Lund?
Ja, är du nordisk medborgare (Danmark, Finland, Island och Norge) kan du söka kommunal vuxenutbildning i Lund.


Jag kommer från ett annat EU-land, kan jag söka kommunal vuxenutbildning i Lund?
Ja, är du EU-medborgare kan du söka kommunal vuxenutbildning i Lund. Du behöver ha ett samordningsnummer för att ansökan och betyg skall kunna registreras. Till din ansökan behöver du bifoga en kopia på ditt pass och ett registerutdrag från SKatteverket att du har en registrerad adress i Lunds kommun.

 

Jag kommer från ett land utanför EU, kan jag söka kommunal vuxenutbildning i Lund?
Du behöver ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Lunds kommun för att söka kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun.

 

Var hittar jag utbudet av kurser/utbildningar för kommunal vuxenutbildning i Lund?
Du hittar kursutbudet, ansökningsperioder och startdatum via ansökningssidan för kommunal vuxenutbildning i Lund.
Utbud kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Var ser jag ansökningsperioder och startdatum för kurser/utbildningar genom kommunal vuxenutbildning i Lund?
Du finner ansökningsperioder och kursstarter via ansökningssidan för kommunal vuxenutbildning i Lund.
Utbud kommunal vuxenutbildning i Lund

 

När presenteras ansökningsperioder och kurs- och utbildningsstarter på ansökningssidan för kommunal vuxenutbildning i Lund?
Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund uppdaterar vanligtvis ansökningssidan med aktuella ansökningsperioder och kurs- och utbildningsstarter två gånger per år. Under vårtterminen presenteras kommande hösttermins ansökningsperioder och kurs- och utbildningsstarter. Under höstterminen presenteras kommande vårtermins ansökningsperioder och kurs- och utbildningsstarter. Inga exakta datum för när ansökningssidan uppdateras kan anges då detta styrs utifrån upphandlingar samt koordinering och planering i samråd med utbildningsannordnare.

 

Hur ansöker jag till kommunal vuxenutbildning?
Du hittar information hur du söker till kommunal vuxenutbildning i Lund via vår hemsida.
Ansöka till kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Kostar det pengar att studera kommunal vuxenutbildning?
Kommunal vuxenutbildning är kostandsfritt. Du bekostar själv kursmaterial och eventuellt vissa arbetskläder/arbetsskor, verktyg och dylikt i yrkesutbildningar.

 

Jag vill studera SFI, hur gör jag?
Vill du studera SFI och är folkbokförd i Lunds kommun vänder du dig till LundaVälkomsten Vux för att få information om SFI i Lunds kommun samt för att göra en ansökan.
LundaVälkomsten Vux

 

När och hur får jag besked om kursstart till SFI?
Beroende på vilken SFI-form du söker till (dagtid, kombi, distans, yrkes-SFI) är det olika lång kötid. Vanligtvis får du besked om kursstart av utbildningsanordnare inom tre-sex månader efter att du gjort din ansökan om inget annat anges. Utbildningsanordnare kontaktar dig genom brev, mail eller telefon.

 

Jag studerar kommunal vuxenutbildning i annan kommun men vill studera i Lunds kommun. Hur gör jag?
Kommunal vuxenutbildning utgår från kommunen du är folkbokförd i. Önskar du studera i en annan kommun än din hemkommun ska du kontakta karriärvägledare vid vuxenutbildningen i din hemkommun för information och karriärvägledning vilka möjligheter du har till studier i en annan kommun och hur du går tillväga.
Du hittar mer information via vår hemsida.
Ansökan till kommunal vuxenutbildning i annan kommun

 

Jag studerar kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun men vill studera i en annan kommun. Hur gör jag?
Är du folkbokförd i Lunds kommun ska du se över om samma eller likvärdig kurs/utbildning erbjuds genom vuxenutbildningen i Lund. Om så är fallet skall du i första hand söka till utbudet som erbjuds via Lund.
Saknas kursen/utbildningen i Lunds kommuns utbud följer du nedan instruktioner.

 1. Sök upp en kommun som erbjuder kursen/utbildningen (kursen/utbildningen måste vara kopplad till grundläggande/gymnasiala poäng). Om webbansökan är möjligt skall detta genomföras i första hand. Om webbansökan inte är möjligt fyller du i vår ansökningsblankett. Blankett hittar du längre ner på sidan under Relaterad information.
 2. Lämna in ansökningskvittens/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior (se nedan rubrik) och ett personligt brev samt andra dokument som du vill att antagningsenheten skall ta hänsyn till när de handlägger din ansökan.
 3. Lämna in komplett underlag till Lunds Vägledningscentrum senast tre veckor innan sista ansökningsdag.

Hur vet jag vad jag kan söka till i kommunal vuxenutbildning?
Kommunal vuxenutbildning vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun.

Kommunal vuxenutbildning erbjuder studier i SFI (Svenska för invandrare), grundläggande- och gymnasial nivå. Syftet med kommunal vuxenutbildning är att erbjuda studier för dig som saknar grundläggande behörighet (saknar behörighet att söka till eftergymnasiala studier) eller behöver komplettera för särskild behörighet för eftergymnasiala studier.

Du behöver kunna uppvisa godkänt betyg eller motsvarande kunskap i underliggande kurs för att vara behörig till kommande kurs och/eller nivå inom kommunal vuxenutbildning.
Du finner mer information om en ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund via vår hemsida:
Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund
Utbud kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Jag har ansökt till kommunal vuxenutbildning i Lund. Hur ser processen ut från ansökan till besked om jag blir beviljad och kan börja mina studier?
När du gör en webbansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund registreras den digital hos vår antagningsenhet. För att den skall behandlas behöver din ansökan vara komplett med bifogade betygsunderlag samt eventuella kompletterande moment och udnerlag (gäller vid en ansökan till Hermods distansstudier eller en yrkesutbildning) senast sista ansökningsdag för att antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund skall behandla din ansökan.
Är du behörig till sökt kurs/utbildning behandlas din ansökan i enlighet med Skollagen (2010:800) Kap. 20 § 19-19d och 20 samt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Kap. 3 § 7.

Hermods distansstudier:
En webbansökan till Hermods distansstudier behöver kompletteras med en ifylld studieplan som skall sändas till Lunds Vägledningscentrum via mail eller lämnas in under drop-in. Du hittar studieplan längre ner på sidan under Relaterad information. I studieplanen skall följande uppgifter framgå:

 • Studietakt:
  • 100% (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 3 veckor.)
  • 50% (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor.)
  • 25% (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor.)
 • Startdatum: En måndag om tidigast tre veckor.
 • Slutdatum: En fredag. Se studietakt som genererar längd på kurs för att räkna ut slutdatum.
 • Syfte med studier.

Yrkesutbildning:
Söker du en yrkesutbildning behöver du komplettera din webbansökan med ett personligt brev och ett vägledningssamtal med karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum. Du kommer i kontakt med Lunds Vägledningscentrum via mail, telefon eller under våra drop-intider. I samtalet diskuterar vi din utbildningsbakgrund, nuvarande situation och sysselsättning samt din ambition med sökt utbildning och hur det är kopplat till dina tankar om ditt yrkesliv.

Om din ansökan beviljas:
Beviljar antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund din ansökan innebär detta att hemkommunen bekostar utbildningen för dig. Du får inget besked att din ansökan är beviljad. Du finner statusen på din ansökan när du loggar in på ansökningssidan under fliken Studieplan.

Din ansökan sänds till mottagande utbildningsanordnare. Utbildningsanordnare ansvarar för att anta den sökande om plats kan erbjuds till sökt kurs/utbildning. Om antagning sker ansvarar utbildningsanordnare för att kontakta den sökande inför kursstart. Detta kan ske när som helst och kan meddelas via brev, mail eller telefon.
Du finner mer information om antagningsregler, urval och status via vår hemsida:
Antagningsregler, urval och status

Om din ansökan avslås:
Om antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund avslår din ansökan meddelas den sökande via brev samt informeras om anledning till avslaget och kontaktuppgifter för möjlighet att överklagande beslut.
Har du frågor kring avslaget kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning. Du behöver uppge ditt namn och personnummer vid kontakt.
Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Jag har hittat en kurs/utbildning som Lunds kommun inte erbjuder i utbudet för kommunal vuxenutbildning och som erbjuds i en annan kommun. Hur gör jag för att söka kursen/utbildningen?
Saknas kursen/utbildningen i Lunds kommuns utbud följer du nedan instruktioner.

 1. Sök upp en kommun som erbjuder kursen/utbildningen (kursen/utbildningen måste vara kopplad till grundläggande/gymnasiala poäng). Om webbansökan är möjligt skall detta genomföras i första hand. Om webbansökan inte är möjligt fyller du i vår ansökningsblankett. Blankett hittar du längre ner på sidan under Relaterad information.
 2. Lämna in ansökningskvittens/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior (se nedan rubrik) och ett personligt brev samt andra dokument som du vill att antagningsenheten skall ta hänsyn till när de handlägger din ansökan.
 3. Lämna in komplett underlag till Lunds Vägledningscentrum senast tre veckor innan sista ansökningsdag.

 

Hur kommer jag i kontakt med en karriärvägledare?
Är du folkbokförd i Lunds kommun och är 20 år eller äldre är du välkommen att kontakta karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum. Du når oss i första hand genom mail eller telefon. Du finner öppettider och kontaktuppgifter via vår hemsida.
Lunds Vägledningscentrum


När kan jag vända mig till karriärvägledarna på Komvux och när vänder jag mig till karriärvägledarna på Lunds Vägledningscentrum?
Studerar du på Komvux är du välkommen att kontakta karriärvägledare på Komvux.
Är du folkbokförd i Lunds kommun och är 20 år eller äldre och söker karriärvägledning eller övergripande information om kommunal vuxenutbildning i Lund är du välkommen att kontakta karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum.
Kontaktuppgifter Komvux
Kontaktuppgifter Lunds Vägledningscentrum

Utbildningsrelaterade frågor - Under utbildning.

Under utbildning - Hermods distansstudier:

Jag studerar en Hermods distanskurs via kommunal vuxenutbildning i Lund och vill ändra studietakt, är det möjligt?
Ja, du kan göra tre förändringar av studietakt under en kurs. Du kan både förlänga och förkorta studietakten. Du kan dock inte förlänga en kurs som är upplagd på 25%.
En förändring av studietakt behöver genomföras innan du påbörjat sista veckan av kursen. Du genomför en förändring av studietakt genom att kontakta Hermods. Du behöver ange namn, personnummer, vilken kurs förändringen gäller och hur mycket du önskar förlänge/förkorta kursen.
Hermods


Jag studerar en Hermods distanskurs via kommunal vuxenutbildning i Lund och vill göra ett studieuppehåll i min kurs, är det möjligt?
Nej, du kan inte göra ett studieuppehåll i din kurs. Kan/vill du inte forsätta din kurs behöver du göra ett avbrott. Meddela Hermods samt antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund att du önskar avbryta dina studier. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du önskar avbryta.
Hermods
Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Jag studerar en Hermods distanskurs via kommunal vuxenutbildning i Lund. Om jag avbryter kursen kan jag vid ett senare tillfälla påbörja kursen där jag avbröt eller måste jag studera om allt?
Du behöver inkomma med en ny webbansökan till ett senare kursstartstillfälle och följa hela ansökningsproceduren. Din ansökan behandlas som en ny ansökan och tidigare påbörjad kurs/utbildning garanterar inte en plats till kommande start på kurs/utbildning eller möjlighet att påbörja kursen där den avbröts. Beviljas din ansökan och du blir erbjuden en plats skall du prata med utbildningsanordnare om möjlighet att påbörja kurs/utbildning där tidigare avbrott skedde.


Om din ansökan beviljas av antagningsenhet för kommunal vuxenutbildning i Lund:

 • Söker du en Hermods distanskurs kan du kontakta Hermods för att be om samma lärare som tidigare och som tagit del av dina inlämnade uppgifter. Det är utbildningsanordnare/lärare som avgör om du kan tillgodoräkna dig tidigare inlämnade uppgifter och kan påbörja kursen där du tidigare avbröt studierna. Du behöver ange namn, personnummer samt vilken kurs du skall studera och att du önskar samma lärare om möjligt.
  Hermods
 • Söker du en yrkesutbildning och har godkända betyg i delar av utbildningen behandlas enbart de kurser som kvarstår för att du skall kunna färdigställa utbildningen. Det innebär att du enbart kan studera kvarvarande kurser i utbildningen. Det är utbildningsanordnare som lägger upp studieplan och det är inte en garanti att du kan påbörja utbildning där du tidigare avbröt studierna.

 

Under utbildning - Komvux:

Jag studerar på Komvux via kommunal vuxenutbildning i Lund och vill ändra studietakt, är det möjligt?
Generellt kan du inte förlänga en kurs. Finns det särskilda skäl till behov av en kortare förlängning skall du prata med din lärare. Det är utbildningsanordnsre som beslutar om det är möjligt att förlänga kursen.


Jag studerar på Komvux via kommunal vuxenutbildning i Lund och vill ta ett studieuppehåll i min kurs/utbildning, är det möjligt?
Nej, du kan inte göra ett studieuppehåll i din kurs/utbildning. Kan/vill du inte forsätta din kurs/utbildning behöver du göra ett avbrott. Meddela utbildningsanordnare samt antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund att du önskar avbryta dina studier. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du önskar avbryta.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun
Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund

 

Under utbildning - Yrkesutbildningar:

Jag studerar en yrkesutbildning och vill ändra studietakt, är det möjligt
Det är utbildninganordnare som avgör om du kan ändra studietakt. Vid kursstart får du kontaktuppgifter och information om din utbildning.

 

Jag studerar kommunal vuxenutbildning i Lund och vill ta ett studieuppehåll i min kurs/utbildning, är det möjligt?
Nej, du kan inte göra ett studieuppehåll i din kurs/utbildning. Kan/vill du inte forsätta din kurs/utbildning behöver du göra ett avbrott. Meddela utbildningsanordnare samt antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund att du önskar avbryta dina studier. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du önskar avbryta.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun
Antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund

 

När är uppropet på kursen/utbildningen jag sökt?
Utbildningsanordnare ansvarar för att kontakta dig inför kursstart med information. Du kan blir kontaktad via post, mail eller telefon. När och hur du blir kontaktad är  beroende av utbildningsanordnare.
Är din ansökan beviljad av antagningsenheten för kommunal vuxentubildning i Lund och du har frågor om din utbildning kontaktar du utbildningsanordnare. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du har sökt.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun


Hur vet jag vem min lärare är?
Utbildningsanordnare informerar dig om vem som är din lärare. Vanligtvis sker detta vid kursstart.
Är din ansökan beviljad av antagningsenheten för kommunal vuxentubildning i Lund och du har frågor om din utbildning kontaktar du utbildningsanordnare. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du har sökt.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun

Var hittar jag mitt schema?
Utbildningsanordnare informerar dig om schema för din kurs. Vanligtvis sker detta vid kursstart.
Är din ansökan beviljad av antagningsenheten för kommunal vuxentubildning i Lund och du har frågor om din utbildning kontaktar du utbildningsanordnare. Du behöver ange ditt namn, personnummer samt vilken kurs/utbildning du har sökt.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun


Jag kan inte komma till min kurs idag. Hur anmäler jag frånvaro?
Vid kursstart får du information om hur du skall gå tillväga för att anmäla frånvaro och kontaktuppgifter av din utbildningsanordnare.


Hur vet jag om en lektion är inställd?
Utbildningsanordnare ansvarar för informera dig om eventuella förändringar i schemat. Utbildningsanordnare har olika system och rutiner för att förmedla denna information. Vid kursstart får du all nödvändig information och kontaktuppgifter inför din kurs.


Om ingen lärare dyker upp, vad gör jag då?
Utbildningsanordnare ansvarar för informera dig om eventuella förändringar i schemat. Utbildningsanordnare har olika system och rutiner för att förmedla denna information. Vid kursstart får du all nödvändig information och kontaktuppgifter inför din kurs.


Hur ser jag när lektionen börjar?
Vid kursstart får du tillgång till schema och all nödvändig information och kontaktuppgifter av utbildningsanordnare.

Systemrelaterade frågor:

Jag har problem med att logga in på ansökningssidan till kommunal vuxenutbildning i Lund. Hur gör jag?
Du kan logga in till ansökningsidan med hjälp e-legitimation och personuppgifter och ett personligt lösenord. Har du glömt lösenordet till ansökningssidan kan du beställa ett nytt lösenord.
Beställ nytt lösenord

Lyckas du inte logga in med varken e-legitimation eller personuppgifter och personligt löseord behöver du kontakta Lunds Vägledningscentrum som felanmäler ditt ärende. Du behöver ange ditt personnummer och namn vid kontakt med Lunds Vägledningscentrum.
Lunds Vägledningscentrum

Jag har problem med att logga in på Vklass/Novo. Vem kontaktar jag?
Om du har problem att logga in på din lärplattform kontaktar du systemansvarig hos utbildningsanordnare. Kontaktuppgifter till ansvarig för lärplattform får du ofta i samband med kursstart. Generella kontaktuppgifter till utbildningsanordnare hittar du via vår hemsida.
Utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning i Lund

Jag behöver ett intyg som visar vad jag studerar i kommunal vuxenutbildning i Lund. Hur får jag det?
Ett intyg som uppvisar vad du studerar kan du få av din utbildningsanordnare.
Studerar du hos olika utbildningsanordnare samtidigt kan administratörer på Komvux skriva ut ett samlat intyg till dig. Du behöver ange namn, personnummer och vilka kurser/utbildning som skall synas på intyget vid kontakt med Komvux.
Komvux Lund

Jag behöver en utskrift på de kurser jag studerat i kommunal vuxenutbildning i Lund. Vem kontaktar jag?
Du kan få ett Utdrag ur betygskatalog av de kurser du studerat i kommunal vuxenutbildning i Lunds kommun via administratörer på Komvux. Du behöver ange namn och personnummer vid kontakt med Komvux.
Komvux Lund

Jag saknar en komplett gymnasieexamen från gymnasieskolan och har studerat kommunal vuxenutbildning i Lund för att kunna få detta. Jag är klar och vill få min examen utfärdad. Vem kontaktar jag?
Om du har studerat kommunal vuxenutbildning i Lund för att få en gymnasieexamen och uppfyller kraven på innehåll för att din examen skall kunna utfärdas besöker du Lunds Vägledninsgcentrum under drop-in tid. Till besöket behöver du ta med dina betygsunderlag (gäller enbart om du har betygsunderlag från

CSN vill inte ge mig studiemedel eftersom en avslutad kurs på komvux inte har registrerats. Vem kontaktar jag?

Övrigt:

 

 

Ansökningsprocess

Kursintyg

Vem kan söka till vuxenutbildningen i Lund?

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet, är behörig till kommunal vuxenutbildning. Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen, kan också delta i vuxenutbildning.

Du måste vara folkbokförd i Lunds kommun. Bor du i annan kommun kan du ansöka till en utbildning i Lund genom din hemkommun.

Jag är folkbokförd i annan kommun än Lund. Hur gör jag då?

Är du inte folkbokförd i Lunds kommun vänder du dig till din hemkommun för vägledning, studieplanering och information. Vill du ansöka till en kurs eller utbildning hos vuxenutbildningen i Lund gör du det via vår ansökningssida som du hittar via www.lund.se/vagledningscentrum. När du fullföljt din ansökan får du en kvittens,Skriv ut denna och lämna den till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande.

Jag vill söka till en yrkesutbildning. Hur gör jag?

För att söka till en yrkesutbildning inom vuxenutbildningen i Lund behöver du göra ett personligt besök på Lunds Vägledningscentrum. Ta med dig betygskopior från din tidigare utbildning.
Ansökan till utbildningen gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning. Se länk på startsidan.
Vi rekommenderar alltid att du gör ett studiebesök hos den som anordnar utbildningen du är intresserad av.

Jag vill söka till Komvux eller Hermods. Hur gör jag?

Ansök genom ansökningssidan. Se länk på startsidan.
Besök Lunds Vägledningscentrum för ett personligt samtal om dina studier samt för att studieplanera.

Jag har inte en fullständig gymnasieutbildning/jag har inte grundläggande behörighet. Hur gör jag?

Det finns alltid möjlighet att ordna din gymnasieutbildning/grundläggande behörighet i efterhand. Beroende på hur gammal din utbildning är och vad det är för utbildning du har, blir tillvägagångssätten och möjligheterna olika för hur du kan göra.
Kontakta Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering utifrån dina förutsättningar.

Jag är inte behörig till den utbildning jag vill söka. Hur gör jag?

Saknar du en kurs för att bli behörig till en utbildning kan du läsa den genom vuxenutbildningen.

Jag behöver höja mitt betygssnitt från gymnasiet. Hur gör jag?

Du kan höja dina betyg genom att göra en prövning. Webbanmälan till prövning gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning. Länk hittar du på startsidan.

Jag behöver en kurs för att få meritpoäng. Hur gör jag?

Du har möjlighet att läsa kurser genom vuxenutbildningen för att få meritpoäng. Du kan även göra prövningar om det passar dig bättre.
Webbanmälan till prövning samt ansökan till kurser gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning.
Länk till ansökningssidan hittar du på startsidan.

Hur går det till att göra en prövning?

När du gör en prövning följer du inte någon undervisning, utan läser in kursen på egen hand. Därefter tenterar du av kursen vid det tillfälle du anmält dig till. Till en del ämnen/kurser tillkommer inlämningsuppgifter före eller efter prövningstillfället. Detta kan till exempel vara laborationer i naturvetenskapliga kurser eller muntlig examination vid språkkurser.
De flesta prövningar äger rum på Hermods lokal i Lund. Det erbjuds prövningstillfällen cirka en gång per månad. Webbanmälan till prövning gör du på ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning.
Länk till ansökningssidan hittar du på startsidan.

Behöver jag boka en tid för att träffa en studievägledare?

Du är varmt välkommen till oss på Lunds Vägledningscentrum under vår öppna mottagningstid utan att boka tid.
Se öppettider på startsidan.

Jag vill ändra studietakt, hur gör jag?

Relaterad information

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.