Studiestartsstöd

Med studiestartsstödet kan du som är arbetssökande komma igång med dina studier och på så sätt närma dig arbetsmarknaden.

Studiestartsstöd

Stödet vänder sig till för dig som har en kort tidigare utbildningsbakgrund och som har ett behov av utbildning på grundskole- eller gymnasial nivå för att kunna etablera dig på arbetsmarknaden.

I första hand bedömer din hemkommun om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet enligt förordningen (2017:532) om studiestartstöd. Uppfyller du kraven erbjuder kommunen dig att planera dina studier samt att ansöka om studiestartsstödet.

Din ansökan skickas av kommunen till CSN för vidare behandling och slutgiltigt beslut. Studiestartsstöd lämnas, i den mån det finns tillgång på medel, i den ordning som ansökningarna kommer in till CSN. Du erhåller besked om beslut för din ansökan från CSN.

Du kan läsa mer om Studiestartstöd via CSN hemsida

Villkor för att få studiestartsstöd

Du behöver uppfylla följande krav för att vara behörig att söka Studiestartsstöd:

  • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader de senaste tolv månader närmast dagen före din ansökan inkommer till CSN.

    Från och med den 1 juli 2020 kan en person ha rätt till studiestartsstöd även om hen varit arbetslös kortare tid än sex månader. Det innebär att en person kan ha rätt till studiestartsstöd oavsett hur länge hen varit arbetslös, under förutsättning att personen tillhör målgruppen för studiestartsstödet och uppfyller övriga villkor.

  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
  • Du har inte haft studiemedel de senaste tre åren.
  • Du måste studera minst 50 procent studietakt i minst tre veckor.

Uppfyller du ovan angivna krav, är folkbokförd i Lunds kommun, är intresserad av att studera kommunal vuxenutbildning på grundläggande- eller gymansial nivå samt av att söka Studiestartstöd skickar du ett mail till Lunds Vägledningscentrum. I meddelandefältet skriver du Studiestartstöd.
Lunds Vägledningscentrum