Prövningar

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt betyg, för att få meritpoäng eller betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat.

Prövningsupplägg

Lunds vuxenutbildning erbjuder fyra ordinarie prövningsperioder och en sommarperiod under ett år.
En ordinarie prövningsperiod består av tre veckor och sommarperioden av en vecka. Under perioden erbjuds prövningar i olika kurser under olika dagar.

Du kan söka maximalt tre olika kurser under en och samma prövningsperiod. Under sommarperioden kan du söka maximalt två olika kurser. Det går enbart att välja en kurs per prövningsdatum.

Vad innebär en prövning?

Prövningar är till för dig som behöver höja ett befintligt godkänt betyg, erhålla meritpoäng eller betyg i en kurs som du tidigare inte har studerat. 


När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan studerar kursen på egen hand och gör ett slutprov i hela kursen. Vissa prövningar innehåller även hemuppgifter/laborationer som ska göras i anslutning till prövningstillfället.
Cirka tre veckor innan prövningstillfälle sänder Hermods ett mail till dig med information gällande kurslitteratur och läshänvisningar samt instruktioner om eventuella uppgifter/laborationer du skall förbereda inför prövningstillfället.

Information från Skolverket om prövningar. 
Skolverkets information om prövningar.

Skolverkets information om centralt innehåll och kunskapskrav i en kurs:
SFI
Grundläggande nivå
Gymnasial nivå

Länk till kurslitteraturlista: 
Kurslitteratur

Var och när sker prövningar?

Lunds vuxenutbildning har avtal med Hermods när det gäller de flesta prövningar. Prövningar genomförs på plats i Lund och Hermods meddelar adress cirka tre veckor innan prövningstillfälle. En prövning genomförs på avsatt dag enligt nedan schema. Tiden för en prövning är förlagt till kl 15.45-21.00.

Översikt av prövningsschemat för ordinarie period 1, 2, 3 och 4:

Vecka 1:

 • Måndag: Svenska som andraspråk och Gymnasiearbetet.
 • Tisdag: Engelska och Svenska.
 • Onsdag: Moderna språk, Latin, Psykologi, Sociologi och Dator-ämnen.

Vecka 2:

 • Måndag: Fysik.
 • Tisdag: Kemi och Naturkunskap.
 • Onsdag: Matematik och Biologi.

Vecka 3:

 • Måndag: Samhällskunskap och Historia.
 • Tisdag: Geografi och Religion.
 • Onsdag: Övriga ämnen (se ansökningssidan).

Prövningsschema för sommarperiod:

Vecka 1:

 • Måndag: Svenska som andraspråk.
 • Tisdag: Svenska och Engelska.
 • Onsdag: Matematik och Fysik.

Hur ansöker jag om en prövning?

Du behöver göra en webbansökan till en prövning på Lunds vuxenutbildnings ansökningssida. Instruktioner hur du gör din webbansökan:
Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund.

Du kan endast söka tre kurs per ordinarie prövningsperiod.
För att ansökan ska vara komplett behöver du senast sista ansökningsdag bifoga betalningsbekräftelse/kvittens på inbetald prövningsavgift eller betyg som påvisar IG/F i kursen till din ansökan. Innan du gör ansökan behöver du ta reda på om du ska betala för prövningen eller inte.

I följande fall är en prövning gratis:

 • Om du har betyg IG/F i kursen.
 • Om du har gått ett yrkesprogram (GY11) och saknar grundläggande behörighet, dvs att du saknar kurserna Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

I följande fall kostar det 500 kr per kurs:

 • Om du inte har läst kursen tidigare
 • Om du har ett streck (-) i kursen.
 • Om du har ett godkänt betyg i kursen.
 • Om du studerar kursen och inte hinner få betyg innan sista anmälningsdag till prövningen. Skulle du få underkänt betyg betalas prövningsavgiften tillbaka till dig. Kontakta antagningsenheten för vuxenutbildningen i Lund för återbetalning. I mailet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
  Antagningsenheten vuxenutbildningen i Lund
 • Om du anmäler dig till två efterföljande prövningstillfällen i samma kurs behöver du alltid betala för det andra prövningstillfället om betyget från den första prövningen inte hinner registreras innan sista anmälningsdag till den andra prövningen (läraren har tre veckor på sig att sätta betyget efter avslutad prövning). Om det gäller en kurs som du inte har något betyg i sedan tidigare eller har betyg F/IG i får du avgiften återbetald om du får underkänt betyg i den första prövningen.
  Kontakta antagningsenheten för vuxenutbildningen i Lund för återbetalning. I mailet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
  Antagningsenheten vuxenutbildningen i Lund 

Hur gör jag inbetalning?

 • Inbetalningen gör du via din bank till Bankgiro 991-1355.
 • I meddelandefältet på inbetalningen skriver du: 3582.3399.4716 samt kurs, namn och personnummer på den som ska genomföra prövningen.
 • När betalningen är genomförd (detta brukar ta några bankdagar) tar du fram betalningsbekräftelse/kvittens alternativt tar en skärmdump på inbetalningen från din bank och bifogar till webbansökan.
  Observera att kvittensen ska visa att betalningen är genomförd - endast signerad kvittens/kvittens på kommande betalning godkännes inte.

Hur bifogar jag dokument till ansökan i efterhand?

Tänk på att:

 • Anmälan är bindande. Det innebär att när ansökan är beviljad går det inte att få pengarna tillbaka eller att flytta prövningen till ett annat datum.
 • Får du förhinder måste du senast en vecka innan prövningstillfället avboka din prövning genom att kontakta Hermods via mail. 
  Hermods.
  Om du vid tre tillfällen inte kommer till ett sökt prövningstillfälle och inte meddelar förhinder i tid har antagningschefen beslutat att du inte beviljas prövning i kursen under tre månader framöver. 
 • Du behöver inte ha godkänt i underliggande kurs för att få göra prövning.

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.