För dig som saknar gymnasieexamen

Saknar du en komplett gymnasieexamen eller påbörjade du inte ungdomsgymnasiet? Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, 16 år för dig som skall studera SFI, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare, samt är folkbokförd i Lunds kommun. Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Hur kan jag nå grundläggande behörighet?

Du kan erhålla grundläggande behörighet på olika sätt, antingen genom en komplett examen från ungdomsgymnasiet eller genom kommunal vuxenutbildning, alternativt via Folkhögskola eller genom Reell kompetens, en kombination av studier och arbetslivserfarenhet.

Du kan läsa mer om Behörighetsgivande/Allmänkurs på Folhögskola. 
Sveriges folkhögskolor

Du kan läsa mer om vad som krävs för att söka på Reell kompetens.
Reell kompetens

Vad krävs för att nå grundläggande behörighet genom kommunal vuxenutbildning?

En Högskoleförberedande gymnasieexamen ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola. En Högskoleförberedande gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning ska innehålla följande:

 • Sammanlagt 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 gymnasiepoäng måste vara godkända.
 • Samt följande kurser:
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska 5, 6 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Matematik 1 a/b/c (kursbetyg i Matematik 1 måste vara lägst godkänt).
   Högre nivå på Matematik kan fordras beroende på val av programinriktning:
   Yrkesutbildningar samt Estetisk- och Humanistisk inriktning - Matematik, 100 poäng.
   Samhällsvetenskaplig- och Ekonomisk inriktning - Matematik, 200 poäng.
   Naturvetenskaplig- och Teknisk inriktning - Matematik, 300 poäng.
  • Historia 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Naturkunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
   Naturkunskap kan ersättas av betyg i Biologi 1, Fysik 1a samt Kemi 1.
  • Religionskunskap 1.
  • Samhällskunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Gymnasiearbete inom vald programinriktning (kursbetyg måste vara godkänt).
 • Övriga kurser ska till övervägande del ingå i vald programinriktning.
 • Idrott och Hälsa 1 får inte ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.
 • Du kan läsa mer kring regelverket för Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning via 
  Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Ett Slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning kan utfärdas till dig som har studerat kurser betygsatta innan 1 juli 2012. En förutsättning för detta är att ett eller flera av kurserna inte kan omvandlas eller att en omvandling skulle innebära en nackdel för eleven. 
Ett Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2025. 

Ett slutbetyg skall innehålla följande:

 • Sammanlagt 2350 gymnasiepoäng varav minst 2250 gymnasiepoäng måste vara godkända.
 • Samt följande kärnämneskurser:
  • Svenska A och B (eller 1 och 2. Kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska A (eller 5. Kursbetyg måste vara lägst godkänt).
  • Matematik A (eller 1 a/b/c. Kursbetyg måste vara lägst godkänt). 
  • Naturkunskap A (eller 1a1).
  • Religionskunskap A (eller 1).
  • Samhällskunskap A (eller 1b).
 • Estetisk Verksamhet, Idrott och Hälsa A, Specialidrott, Specialarbete och Gymnasiearbete får ej ingå i ett Slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning.
 • Övriga kurser får fritt ingå i ett Slutbetyg, både från ämnesplan GY00 samt GY11/Vux12.

Det finns olika sätt för dig att nå grundläggande behörighet genom kommunal vuxenutbildning. Du kan studera en teoretisk inriktning genom att plocka ihop ett kurspaket via Komvux och Hermods som utbildningsanordnare. Du kan även kombinera en yrkesutbildning med ett teoretiskt kärnpaketet av kurser som du studerar via Komvux och Hermods.

Kontakta gärna Lunds Vägledninsgcentrum för att diskutera olika alternativ samt planering av dina studier om du vill studera kommunal vuxenutbildning.

Vad krävs för att få en examen genom kommunal vuxenutbildning?

Om du saknar en komplett examen från ungdomsgymnasiet finns det olika sätt för dig att komplettera detta genom studier i kommunal vuxenutbildning.

Du kan studera en teoretisk inriktning för att få en Högskoleförberedande examen som ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola genom att plocka ihop ett kurspaket av fristående, teoretiska kurser via Komvux och Hermods som utbildningsanordnare.

En Högskoleförberedande examen utfärdad från kommunal vuxenutbildning ska innehålla följande:

 • Sammanlagt 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 gymnasiepoäng måste vara godkända.
 • Samt följande kurser:
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska 5, 6 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Matematik 1 a/b/c (kursbetyg i Matematik 1 måste vara lägst godkänt).
   Högre nivå på Matematik kan fordras beroende på val av programinriktning:
   Yrkesutbildningar samt Estetisk- och Humanistisk inriktning - Matematik, 100 poäng.
   Samhällsvetenskaplig- och Ekonomisk inriktning - Matematik, 200 poäng.
   Naturvetenskaplig- och Teknisk - Matematik, 300 poäng.
  • Historia 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Naturkunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
   Naturkunskap kan ersättas av betyg i Biologi 1, Fysik 1a samt Kemi 1.
  • Religionskunskap 1.
  • Samhällskunskap 1a1 (50 p) eller 1b (100 p).
  • Gymnasiearbete inom vald programinriktning (kursbetyg måste vara godkänt).
 • Övriga kurser skall till övervägande del ingå i vald programinriktning.
 • Idrott och Hälsa 1 får ej ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.

Du kan studera en yrkesutbildning i kombination med ett teoretiskt kärnpaketet av kurser för att erhålla en Yrkesexamen (med eller utan högskoleförberedande status, d.v.s. grundläggande behörighet).
De teoretiska kurserna studerar du via Komvux och Hermods. Yrkesutbildningen studerar du hos en utbildningsanordnare Lunds kommun har avtal med.

En Yrkesexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning ska innehålla följande:

 • Sammanlagt 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 gymnasiepoäng måste vara godkända.
 • Samt följande kurser:
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1 (kursbetyg måste vara lägst godkänt).
   Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 krävs för grundläggande behörighet (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
  • Engelska 5 (kursbetyg måste vara lägst godkänt).
   Engelska 6 krävs för grundläggande behörighet (kursbetyg måste vara lägst godkänt).
  • Matematik 1 a/b/c (kursbetyg måste vara lägst godkänt).
  • Historia 1a1 (50 p).
  • Naturkunskap 1a1 (50 p).
  • Religionskunskap 1.
  • Samhällskunskap 1a1 (50 p).
  • Gymnasiearbete inom vald programinriktning (kursbetyg måste vara godkänt).
 • Övriga kurser ska till övervägande del ingå i vald programinriktning.
 • Idrott och Hälsa 1 får inte ingå i en examen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum

Kontakta gärna Lunds Vägledninsgcentrum för att diskutera olika alternativ samt planering av dina studier om du vill studera kommunal vuxenutbildning i Lund.