Studieekonomi

Att studera kommunal vuxenutbildning är kostnadsfritt. Du bekostar själv kurs- och utbildningsmaterial. Du som är mellan 20-56 år och studerar kommunal vuxenutbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå kan söka studiemedel.

Studera med studiemedel

Du kan ansöka om bidrag och lån för att studera kommunal vuxenutbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå. Du kan ej söka studiemedel om du studerar SFI.

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt och om du har någon inkomst.
Läs mer om vad som gäller för studiemedel när du studerar kommunal vuxenutbildning och hur du gör din ansökan via CSN hemsida.

Här kan du ta del av CSN informationsfilm om studiemedel.

Vem kan söka studiemedel?

Från och med hösten det år du fyller 20 år till och med året du fyller 56 år kan du ansöka om studiemedel för studier inom kommunal vuxenutbildning. Du ansöker via CSN:s webbplats.

Du som är yngre än 20 år har möjlighet att erhålla studiehjälp under förutsättning att du studerar på heltid. Mer information finner du på CSN hemsida.

Är du utländsk medborgare kan du läsa mer om vad som gäller för studiemedel här.

Här kan du ta del an CSN informationsfilm hur du söker om studiemedel.

Hur mycket studiemedel kan jag få?

Hur mycket studiemedel du kan få beror bland annat på studietakt. Läs mer om hur din studietakt räknas ut här.
Här finner du hur mycket studiemedel du kan söka för och hur stor del som är bidrag respektive lån. 

Hur länge kan jag studera med studiemedel?

Hur länge du kan studera med studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du studerar:

  • Kommunal vuxenutbildning, Gymnasialnivå: 80 eller 120 veckor, beroende på din tidigare utbildning
  • Kommunal vuxenutbildning, Grundläggande ­nivå: 40, 80 eller 100 veckor, beroende på din tidigare utbild­ning.

Du kan enbart i undantagsfall få studie­medel för en längre period än vad som anges. Beslut om förlängt studiemedel fattas av CSN.
Du kan logga in på Mina sidor på CSN hemsida för att ta reda på hur många veckor du har använt av ditt studie­medel och hur många du har kvar att söka för.

Frågor om studiemedel?

Alla frågor rörande studiemedel hänvisas du att ta kontakt med CSN via telefon 0771-276 00 eller via deras e-postformulär. Du hittar kontaktuppgifter via CSN hemsida.

Relaterad information

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.