Studieekonomi

Att studera kommunal vuxenutbildning är kostnadsfritt. Du bekostar själv kurs- och utbildningsmaterial. Du är behörig att söka studiemedel från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år för studier i kommunal vuxenutbildning på grundläggande- och/eller gymnasial. Du behöver även uppfylla Centrala studiemedelsnämndens övriga krav för att erhålla studiemedel.

Studera med studiemedel

Du kan ansöka om bidrag och lån för att studera kommunal vuxenutbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå. Du kan inte söka studiemedel om du studerar SFI eller söker en prövning.

Hur mycket pengar du har rätt till beror bland annat på din studietakt och om du har någon inkomst.
Läs mer om vad som gäller för studiemedel när du studerar kommunal vuxenutbildning och hur du gör din ansökan via CSN hemsida.

 

Relaterad information