Beställa betygsutdrag, betygskopia, studieintyg samt utfärdande av gymnasieexamen

Studerar du kommunal vuxenutbildningen i Lund och önskar ett betygsutdrag, studieintyg eller beställa utfärdande av din gymnasieexamen hittar du information hur du går tillväga.

Betygsutdrag för SFI, grundläggande- och gymnasiala kurser och yrkesutbildningar

Studerar du kommunal vuxenutbidlning i Lund och studerar på Komvux eller någon av de externa utbildningsanordnarna (ej Hermods) beställer du betygsutdrag via administratörer inom vuxenutbildningen i Lund. Du behöver ange personnummer samt vilken/vilka kurser/utbildning du önskar utdrag för.
Komvux Lund

Betygsutdrag för Hermods distanskurser

Studerar du kommunal vuxenutbildning i Lund och studerar via Hermods distansstudier beställer du betygsutdrag via Hermods. Du behöver ange personnummer, vilken/vilka kurser du önskar utdrag för samt att du har studerat genom kommunal vuxenutbildning i Lund.
Undantag gäller för kurser i Gymnasiearbete som genomförts via Hermods. Betyg i Gymnasiearbete beställs via administratör inom vuxenutbildningen i Lund.
Hermods Lund
Administratör inom vuxenutbildningen i Lund 

Studieintyg för yrkesutbildning

Studerar du kommunal vuxenutbildning i Lund och studerar en yrkesutbildning (ej vård- och omsorgsutbildning via Komvux) och behöver ett studieintyg som uppvisar vad du studerar kontaktar du din utbildningsanordnare för att erhålla detta.

Studieintyg för Komvux

Studerar du kommunal vuxenutbildning i Lund via Komvux och behöver ett studieintyg som uppvisar vad du studerar kontaktar du receptionen på Komvux. Du behöver ange personnummer, vilken/vilka kurser/utbildning du önskar intyg för.
Komvux Lund

Studieintyg för Hermods

Studerar du kommunal vuxenutbildning i Lund via Hermods distansstudier och behöver ett studieintyg som uppvisar vad du studerar kontaktar du Hermods studerandeservice. Du behöver ange personnummer, vilken/vilka kurser du önskar intyg för samt att du har studerat genom kommunal vuxenutbildning i Lund.
Hermods studerandeservice

Beställa utfärdande av gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning

Om du inte fått en komplett gymnasieexamen utfärdad från ungdomsgymnasiet och studerat kommunal vuxenutbildning i Lund för att komplettera dina studier och kunna erhålla en gymnasieexamen följer du nedan angivna instruktioner hur du skall gå tillväga för att din examen skall utfärdas.

 • Säkerställ att du uppfyller kraven på innehåll för att erhålla en examen utfärdad av kommunal vuxenutbildning.
  Krav på innehåll i en examen utfärdad från kommunal vuxenutbildning
 • Uppfyller du kraven för att erhålla en examen utfärdad av kommunal vuxenutbildning sänder du blanket: Beställning av gymnasieexamen tillsammans med dina betygsunderlag från tidigare studier (gäller enbart om du studerat en friskola eller i annan kommun) till: vagledningscentrum@lund.se 
  Beställning av gymnasieexamen
 • Karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum tar emot din beställning. Uppfyller du alla kraven för att erhålla en examen skickar karriärvägledare beställning på utfärdande av din examen till administratör inom vuxenutbildningen i Lund.
 • Administratör inom vuxenutbildningen i Lund tar emot beställning från karriärvägledare och ansvarar för att registrera betygen i Nationella betygsdatabasen (antagning.se). När betygen är registrerade skrivs din examen ut och signeras av rektor för vuxenutbildningen i Lund. Originalet sänds hem till dig per post. Underlaget är en värdehandling, förvara det på en säker plats.
  Dina betyg syns under dina meriter på antagning.se när du gör en aktiv ansökan via antagning.se.
 • Processen från det att karriärvägledare tar emot din beställning om utfärdande av din examen till dess att din examen är utfärdad tar vanligtvis en-tre arbetsveckor (gäller ej under perioder med helgdagar och semester) och är beroende av antal pågående ärenden.

Beställa kopia på examen utfärdad från kommunal vuxenutbilning i Lund

Har du erhållit en examen utfärdad från kommunal vuxenutbildning i Lund kan du beställa en kopia på din examen via administratörer inom vuxenutbildningen i Lund. Examensunderlaget finns arkiverat i tre år efter utfärdande därefter sänds underlag till Stadsarkivet i Lund.
Vid beställning av kopia på din examen behöver du uppge ditt namn, personnummer samt att du önskar beställla en kopia på din examen.
Administratör inom vuxenutbildningen i Lund 

Beställa betygskopia

Via Stadsarkivet i Lund kan du beställa betygskopior och intyg som är kopplade till din skolgång i Lunds kommun. Stadsarkivet förvarar betygskopior från studier genomförda via de kommunala skolorna i Lunds kommun samt från 2012 även friskolorna i Lund skommun.
Innan du gör din beställning bör du kontrollera att Stadsarkivet i Lund förvarar det/de betyg som du vill beställa.
Stadsarkivet Lund