Under uppbyggnad.

Betygsutdrag för SFI samt grundläggande- och gymnasiala kurser

Studerar du på Komvux eller någon av de externa utbildningsanordnarna (ej Hermods) i Lund beställer du betygsutdrag via administratörerna på Komvux. Du behöver ange personnummer samt vilken/vilka kurser/utbildning du önskar utdrag för.

Studerar du via Hermods distanskurser betsäller du betygsutdrag genom att maila Hermods. Du behöver ange personnummer, vilken/vilka kurser du önskar utdrag för samt att du har studerat genom kommunal vuxenutbildning i Lund.

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.