Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Kommunal vuxenutbildning i Lund vänder sig till dig som är 20 år eller äldre och är folkbokförd i Lunds kommun.

Så här söker du till kommunal vuxenutbildning i Lund

 1. Logga in till ansökningssidan. (Har du skyddade personuppgifter skall du inte ansöka digitalt. Se information under rubrik längre ner på sidan hur du går tillväga för att ansöka).

  Logga in med e-legitimation för att ansöka
  Logga in med personuppgifter för att ansöka 
  Användarnamn är ditt eget personnummer, 10 siffror, samt lösenordet du valde när du skapade kontot.
  Är det första gången du söker behöver du skapa ett konto om du vill logga in med personuppgifter.
  Skapa ditt konto
 2. Klicka på länken för Ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund.
 3. I menyfliken till vänster finner du kursutbud. Välj först utbildningsnivå, sedan utbildningsanordnare och därefter studieperioder samt eventuellt studieform.
 4. Välj den kurs/yrkesutbildning du vill söka samt genom att klicka på knappen Välj.
 5. Klicka på Gå vidare.
 6. Fyll i efterfrågad information om utbildningsbakgrund, syfte, motivering och mål med studierna.
 7. Kontrollera att din kontaktuppgifter stämmer.
 8. Under fliken Bifoga dokument laddar du upp följande underlag som listas här nedanför. 
 9. Kontrollera att sammanställningen av din ansökan stämmer.
 10. Markera rutan gällande att du har tagit del av antagningsregler.
 11. Klicka på Skicka in.
 12. En webbansökan till en yrkesutbildning och Hermods distansstudier fordrar kompletteringar för att ansökan skall behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Se information under respektive rubriker längre ner på sidan vad som krävs för att din ansökan skall vara komplett.

Underlag som ska bifogas till din ansökan

 • SFI (gäller enbart om du ej har högre utbildning. Fordras ej om du studerat SFI på Komvux i Lund).
 • Grundskolebetyg (gäller enbart om du ej har högre utbildning).
 • Gymnasiebetyg (gäller enbart dig som studerat friskola eller i en annan kommun än Lund alternativt om du har betygsunderlag daterat 2010 eller tidigare).
 • Eventuella eftergymnasiala kurser/utbildning.
 • Bedömning av UHR gällande utländska betyg.
 • Betalningsbekräftelse/kvittens (gäller enbart om du söker en prövning).
  Läs mer om när avgift tas ut för ett prövningstillfälle

Hermods distansstudier

För att en ansökan till Hermods distansstudier ska kunna behandlas av antagningsenheten behöver du komplettera webbansökan med uppgifter gällande syftet med studierna, önskad studietakt samt start- och slutdatum. Uppgifterna skickar du till Lunds Vägledningscentrum via mail tillsammans med ditt personnummer.
Lunds Vägledningscentrum

I mail behöver du uppge följande uppgifter för respektive kurs du söker:

 • Personnummer.
 • Kurskod (sex bokstäver och två siffror).
 • Studietakt:
  • 100% (100 poäng = 5 veckor. 50 poäng = 2 veckor.)
  • 75% (100 poäng = 6 veckor. 50 poäng = 3 veckor.)
  • 50% (100 poäng = 10 veckor. 50 poäng = 5 veckor.)
  • 25% (100 poäng = 20 veckor. 50 poäng = 10 veckor.)
 • Startdatum: En måndag om tidigast tre veckor.
 • Slutdatum: En fredag. Se studietakt som genererar längd på kurs för att räkna ut slutdatum.
 • Syfte med studier. Krävs kursen/kurserna för särskild behörighet till vidare studier skall detta framgå samt länkhänvisning till vilken utbildning/kurs du ämnar söka.

Din ansökan behöver vara komplett (webbansökan med eventuella bifogade betygshandlingar samt kontakt med Lunds Vägledningscentrum för att ange syftet med studierna, önskad studietakt samt start- och slutdatum) senast tre veckor innan önskad kursstart. Ej kompletta ansökningar behandlas inte.

Yrkesutbildning

För att en ansökan till en yrkesutbildning ska behandlas av antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning behöver du kontakta Lunds Vägledningscentrum via telefon eller under besökstider. I samtalet diskuterar vi din tidigare utbildningsbakgrund, eventuell arbetslivserfarenhet samt ambitioner för vidare yrkesliv. Vi diskuterar även syftet med din ansökan och hur det är kopplat till dina ambitioner och karriärmål.
Inför kontakt med Lunds Vägledningscentrum behöver du ha tillgång till dina betygsdokument från tidigare högst slutförda studier på grundskolenivå eller gymnasial nivå samt eventuella eftergymnasiala studier.

Ansökningstider

Ansökningstider finner du på ansökningssidan. En ansökan behöver vara komplett senast sista ansökningsdag.
Ansökningstider

Är jag antagen?

Du finner statusen på din ansökan när du loggar in på ansökningssidan under fliken Studieplan. Du finner information om betydelsen av statusen på din ansökan via nedan länk.
Förklaring till statusen på en ansökan till kommunal vuxenutbildning i Lund

Har du frågor gällande statusen på din ansökan kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. I mejlet behöver du ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.
Antagningsenheten kommunal vuxenutbildning i Lund

För dig med skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina personuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter fyller du i dokumentet Kursansökan skyddade personuppgifter. Du hittar filen längre ner på sidan under Relaterad information.
Ta med ifyllt dokument till Lunds Vägledningscentrum tillsammans med betygsunderlag från tidigare utbildning/ar.
Saknar du dina betygsunderlag kontaktar du skola/utbildningsanordnare för att begära en kopia på dina betygsunderlag.
I rådande situation med Covid-19 kontaktar du Lunds Vägledningscentrum via telefon under telefontider. I samtalet behöver du ange att du har skyddade personuppgifter.

Viktigt att tänka på

 • Ej kompletta ansökningar behandlas ej.