Ansökan

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet är behörig till kommunal vuxenutbildning i Lund. Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen kan också delta i vuxenutbildning.

Tänk på detta när du ansöker

Inför dina studier inom vuxenutbildningen ska du som bor i Lunds kommun besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering. Detta krävs för att din ansökan ska bli behandlad. Din ansökan måste vara komplett vid sista ansökningsdatum. Detta innebär att du måste lämna in kopior från tidigare utbildningar samt ha gjort en studieplanering/besökt Lunds Vägledningscentrum innan sista ansökningsdatum.

För aktuella startdatum och ansökningstider, se ansökningssidan.

Du som är folkbokförd i annan kommun ska skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande. Du som inom kort kommer att flytta till Lund måste skicka in ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan behandlas.

Du som funderar på en yrkesutbildning, utnyttja möjligheten att göra ett studiebesök hos utbildningsanordnaren i samband med din ansökan! Då kan du förvissa dig om att utbildningen har det innehåll som du förväntar dig och få en närmare presentation av utbildningens upplägg och studieformer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för mer information och vägledning i samband med din ansökan!

Information till dig som har skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina skyddadepersonuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta eller besök Lunds Vägledningscentrum för att fylla i en pappersansökan och få mer information.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se
Telefontider: 
Tisdag: 08.30-09.30 samt 10.00-12.00
Torsdag: 08.30-09.30 samt 13.00-15.00
Fredag: 08.30-09.30
Chattider:
Tisdag: 10.00-12.00
Torsdag: 13.00-15.00 
Besök: 
Måndag: 13.00-15.00
Tisdag: 15.00-17.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.