Ansökan till kommunal vuxenutbildning i annan kommun

Du är behörig att söka kommunal vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, 16 år för dig som skall studera SFI, har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare, samt är folkbokförd i Lunds kommun. Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor. Är du folkbokförd i Lunds kommun och önskar söka en kurs/utbildning som saknas i utbudet som erbjuds i vuxenutbildningen i Lund finner du information hur du går tillväga för att söka kommunal vuxenutbildning i annan kommun.

Folkbokförd i Lunds kommun och vill söka kommunal vuxenutbildning i en annan kommun

Börja med att se över om samma eller likvärdig kurs/utbildning erbjuds genom vuxenutbildningen i Lund. Om så är fallet skall du i första hand söka till utbudet som erbjuds via Lunds kommun.
Ansökningssida Lunds vuxenutbildning - Inloggning med e-legitimation
Ansökningssida Lunds vuxenutbildning - Inloggning med lösenord

 1. Sök upp en kommun som erbjuder kursen/utbildningen (kursen/utbildningen måste vara kopplad till grundläggande/gymnasiala poäng) du önskar studera.
 2. Om webbansökan är möjligt skall detta genomföras i första hand.
  Om webbansökan inte är möjligt fyller du i vår ansökningsblankett. 
  Ansökningsblankett vuxenutbildning
 3. Lämna in ansökningskvittens/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior (se nedan rubrik) till Lund Vägledningscentrum via mail eller post.
  Komplett ansökan behöver vara Lunds Vägledningscentrum tillhanda senast fem veckor innan sista ansökningsdag. Ej komplett ansökan behandlas ej.
  vagledningscentrum@lund.se
  Adress:
  Lunds kommun
  Lunds Vägledningscentrum
  Box 41
  221 00 Lund

Betygsunderlag som ska bifogas till din ansökan

 • SFI (gäller enbart om du ej har högre utbildning. Fordras ej om du studerat SFI på Komvux i Lund).
 • Grundskolebetyg (gäller enbart om du ej har högre utbildning).
 • Gymnasiebetyg (gäller enbart dig som studerat friskola eller i en annan kommun än Lund alternativt om du har betygsunderlag daterat 2010 eller tidigare).
 • Eventuella eftergymnasiala kurser/utbildning.
 • Bedömning av UHR gällande utländska betyg.

Sökande från annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun än Lund men vill söka en kurs eller utbildning genom Lunds kommuns utbud.

 1. Kontakta karriärvägledare som arbetar med kommunal vuxenutbildning i din hemkommun för att diskutera vilka valmöjligheter du har att söka kommunal vuxenutbildning via Lunds kommuns utbud. 
 2. Får du klartecken från din hemkommun att söka till vuxenutbildning i Lunds kommun gör du en webbansökan via ansökningssidan.
  Ansökningssida.
 3. Skriv ut kvittensen på din ansökan som du får via mail samt lämna in den tillsammans med betygskopior, personbevis och ett personligt brev till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun beslutar om din ansökan beviljas eller avslås.
 4. Din hemkommun sänder din ansökan samt beslut till antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Antagningsenheten behöver kompletta ansökningshandlingar och beslut senast sista ansökningsdag.