Ansökan till kommunal vuxenutbildning i annan kommun

För dig som är 20 år eller äldre och vill söka kommunal vuxenutbildning i annan kommun.

Folkbokförd i Lunds kommun och vill söka kommunal vuxenutbildning i en annan kommun

Börja med att se över om samma eller likvärdig kurs/utbildning erbjuds genom vuxenutbildningen i Lund. Om så är fallet skall du i första hand söka till utbudet som erbjuds via Lund.

 1. Sök upp en kommun som erbjuder kursen/utbildningen (kursen/utbildningen måste vara kopplad till grundläggande/gymnasiala poäng).
 2. Om webbansökan är möjligt skall detta genomföras i första hand.
  Ansökningssida Lunds vuxenutbildning - Inloggning med e-legitimation
  Ansökningssida Lunds vuxenutbildning - Inloggning med lösenord

  Om webbansökan inte är möjligt fyller du i vår ansökningsblankett. 
  Ansökningsblankett vuxenutbildning
 3. Lämna in ansökningskvittens/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior (se nedan rubrik) och ett personligt brev samt andra dokument som du vill att antagningsenheten skall ta hänsyn till när de handlägger din ansökan. 
  Lämna in komplett underlag till Lunds Vägledningscentrum senast tre veckor innan sista ansökningsdag.

Innehåll i personligt brev:

 • Berättar kortfattat om dig själv och vad du gör i nuläge.
 • Beskriv din utbildningsbakgrund och eventuell arbetslivserfarenhet.
 • Motivera din ansökan och val av studier.
  Önskar du studera i annan kommun skall skäl till detta motiveras.
  Önskar du byta studieinriktning och yrkesval (om du har en tidigare avslutad utbildning) skall detta framgå.

Betygsunderlag som ska bifogas till din ansökan

 • SFI (gäller enbart om du ej har högre utbildning. Fordras ej om du studerat SFI på Komvux i Lund).
 • Grundskolebetyg (gäller enbart om du ej har högre utbildning).
 • Gymnasiebetyg (gäller enbart dig som studerat friskola eller i en annan kommun än Lund alternativt om du har betygsunderlag daterat 2010 eller tidigare).
 • Eventuella eftergymnasiala kurser/utbildning.
 • Bedömning av UHR gällande utländska betyg.

Sökande från annan kommun

Är du folkbokförd i annan kommun än Lund men vill söka en kurs eller utbildning genom vårt utbud.

 1. Kontakta karriärvägledare som arbetar med kommunal vuxenutbildning i din hemkommun för att diskutera vilka valmöjligheter du har att söka kommunal vuxenutbildning via Lunds kommuns utbud. 
 2. Får du klartecken från din hemkommun att söka till vuxenutbildning i Lunds kommun gör du en webbansökan via ansökningssidan.
  Ansökningssida.
 3. Skriv ut kvittensen på din ansökan som du får via mail samt lämna in den tillsammans med betygskopior, personbevis och ett personligt brev till vuxenutbildningen i din hemkommun. Din hemkommun beslutar om din ansökan beviljas eller avslås.
 4. Din hemkommun sänder din ansökan samt beslut till antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Antagningsenheten behöver kompletta ansökningshandlingar och beslut senast sista ansökningsdag.