Studera inom Vuxenutbildningen i Lund

Välkommen till Vuxenutbildningen i Lund

 

Utbildningsinformation Vuxenutbildningen i Lund erbjuder ett brett utbud av studiemöjligheter som vi hoppas ska passa dig. Vill du ha hjälp med information och planering av dina studier så är du välkommen till Lunds Vägledningscentrum!

Svenska för invandrare (SFI)

SFI är utbildning i svenska för vuxna invandrare.

Anordnare:Komvux
Du ansöker via ansökningssidan för Lunds vuxenutbildning. Behöver du mer information eller hjälp med din ansökan kontaktar du Komvux eller Lunds Vägledningscentrum. Klicka för genväg till webbansökan: SFI Komvux

Anordnare: SFI Lund som är en del av Folkhögskolan Hvilan i Åkarp och Folkuniversitetet i Lund.

Läs mer och ansök på Hvilans webbplats

Fler alternativa vägar för SFI med bland annat yrkesinriktning hittar du på Yrkes SFI Skåne. www.yrkessfiskane.se


Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande kurser motsvarar grundskolans utbildningsnivå, men är anpassade till dig som är vuxen. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, fysik, geografi, historia, kemi och religion. De grundläggande kurserna sträcker sig över en hel termin, och innebär att du har fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. Studiestarter sker i januari och augusti samt kontinuerligt under terminen i mån av plats.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Efter du har ansökt, måste du besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.


Särskild utbildning för vuxna

Vänder sig till vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
Plats: Komvux


Fristående gymnasiekurser på Komvux och Hermods

Komvux

På Komvux kan du läsa gymnasiala kurser. Du kan väljamellanföljande studieformer; närstudier, halvdistans eller distans.

Närundervisninginnebär att du har fasta lektionstider med undervisande lärare en eller flera gånger i veckan på Komvux i Lund. Vissa moment är obligatoriska och dåå ska du närvara på skolan tex vid färdighetsmoment och laborationer. De schemabundna kurserna sträcker sig över en hel termin. Läser du på heltid innebär det att du läser flera kurser parrallet under terminen. Studiestart i januari och augusti.

Halvdistans innebär att du läser det mesta av kursen på egen hand, men har tillgång till lärarhandledning på Komvux vid ett tillfällei veckan. Det krävs att du har god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning. Samtliga färdighetsmomnet och laborationerunder kursen gör du på Komvux. Det finnsflerastudiestarter varje termin.

Distans innebär att du läser kursen på egen hand och sköter dina studier via skolans lärplattform. Möjlighet till handledning med lärare på skolan finns. Det krävs att du har god datorvana och tillgång till dator med internetanslutning. Vissa färdighetsmoment och laborationer under kursen gör du på Komvux. Tänk på att studier på distans kräver att du hargod studievana och kan planera ditt arbete självständigt.

Inför dina studier besöker du Lunds Vägledningscentrum för hjälp med studieplanering. Därefter gör du webbansökan på ansökningssidan förLunds vuxenutbildning. Länk till webbansökanhittar du längst ner på sidan.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum om du har några frågor eller vill ha mer information.

Hermods

Vuxenutbildningen i Lund har samarbete med Hermods gällande gymnasiala kurser på distans. Matematik och naturvetenskapliga kurser erbjuds ej.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Efter att du har ansökt måste du besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.

Tidigaste kursstart är tre veckor efter att du har skickat in en komplett ansökan och gjort en studieplanering.Du har kontakt med din lärare via internet. Det kräver att du har datorvana och tillgång till dator med internetanslutning.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum för mer information.


Gymnasial yrkesutbildning

Inom vuxenutbildningen i Lund kan du läsa gymnasial yrkesutbildning inom en rad olika områden. En yrkesutbildning ger dig kunskaper och färdigheter så att du kan arbeta inom ett särskilt yrke. Utbildningstiden varierar och praktik kan ingå.

Länk till ansökningssidan hittar du längst ner på sidan. Därefter besöker du Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering.För att vi ska behandla din ansökan, måste du besöka Lunds Vägledningscentrum.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Utbildningsutbud

Här kan du se Lunds vuxenutbildnings utbud av kurser och yrkesutbildningar. Se länk nedan under "relaterad information".

Om du vill ansöka till en utbildning eller kurs, behöver du registrera dig för inloggningsuppgifter.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Vem är behörig att läsa en vuxenutbildning?

Du är behörig att söka till kommunal vuxenutbildning från och med hösten det år du fyller 20. Även du som är yngre och som har slutfört gymnasiet är behörig till kommunal vuxenutbildning i Lund.

Du som har läst tre år på gymnasiet och har fått ett samlat betygsdokument/studiebevis/utdrag ur betygskatalogen kan också delta i vuxenutbildning.

Tänk på detta när du ansöker

Inför dina studier inom vuxenutbildningen ska du som bor i Lunds kommun besöka Lunds Vägledningscentrum för att göra en studieplanering. Detta krävs för att din ansökan ska bli behandlad.Din ansökan måste vara komplett vid sista ansökningsdatum. Detta innebär att du måste lämna in kopior från tidigare utbildningar samt ha gjort en studieplanering/besökt Lunds Vägledningscentrum innan sista ansökningsdatum.

För aktuella startdatum och ansökningstider, se ansökningssidan. Länk hittar du längst ner på sidan.

Du som är folkbokförd i annan kommun ska skriva ut din ansökan och skicka till din hemkommun för godkännande. Du som inom kort kommer att flytta till Lund måste skicka in ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Lund innan din ansökan behandlas.

Du som funderar på en yrkesutbildning, utnyttja möjligheten att göra ett studiebesök hos utbildningsanordnaren i samband med din ansökan! Då kan du förvissa dig om att utbildningen har det innehåll som du förväntar dig och få en närmare presentation av utbildningens upplägg och studieformer.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med Lunds Vägledningscentrum för mer information och vägledning i samband med din ansökan!

Information till dig som har skyddade personuppgifter

Söker du via webben kommer dina skyddadepersonuppgifter att registreras i ansökningssystemet utan att sekretessmarkeras.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta eller besök Lunds Vägledningscentrum för att fylla i en pappersansökan och få mer information.

Faktaansvarig: Lunds Vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Antagningsregler

För att din ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett. Du måste lämna in betyg från tidigare utbildning samt besöka Lunds Vägledningscentrum personligen.

Alla behöriga sökande kan inte erbjudas plats inom den kommunala vuxenutbildningen i Lund på grund av begränsade ekonomiska resurser. Om det är fler sökande än det finns plats för, görs ett urval utifrån gällande prioriteringar. Den person med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning enligt 3 kap. 7 § i förordningen om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1108)

Genom att logga in på ansökningssidan på "min studieplan" kan du följa hanteringen av din ansökan.

De följande statusarna innebär:

 • Annan kommun - du är folkbokförd i annan kommun än Lund. Lämna din ansökan till din hemkommun för beviljande. Behövs INTE om du har anmält dig till en prövning.
 • Antagen- du får inom kort ett intagningsbesked från utbildningsanordnaren.
 • Behörig - du är behörig till sökt kurs/er, utbildning.
 • Beviljad- Lunds kommun har beviljat din ansökan om kurs/er, utbildning. Intagningsbesked från utbildningsanordnaren kommer att skickas ut.
 • Ej behörig - du är inte behörig till sökt kurs/er, utbildning.
 • Ej beviljad - du är inte beviljad till sökt kurs/er.
 • Ej prioriterad - du är inte prioriterad till kurs/er, utbildning på grund av begränsade ekonomiska resurser.
 • Ej komplett - din prövningsansökan är inte komplett. Betyg och/eller betalning/kvitto saknades vid sista ansökningsdatum.
 • Granskad - din ansökan är under behandling.
 • Kallad - antagningsbesked från Komvux har skickats till dig per post.
 • Komplettering - din ansökan är inte fullständig. Läs igenom ansökningsanvisningarna igen och komplettera med de uppgifter som saknas.
 • Kompl betyg - betyg på kurs inväntas.
 • Startar ej - sökt kurs/er, utbildning startar ej. Kontakta Lunds Vägledningscentrum för ny studieplanering.
 • Test - du kommer att bli kallad till test inför kursstart för att bedöma vilken kursnivå du ska börja på.

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Vem kan söka studiestöd?

Studerar du inom den kommunala vuxenutbildningen kan du söka statligt studiestöd. Detta gäller för alla utbildningar med undantag av SFI, svenska för invandrare.

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du ansöka om studiemedel. Du ansöker på CSN:s webbplats, som du hittar en länk till längre ner på den här sidan.

Du som är yngre än 20 år har möjlighet att få samma studiebidrag (studiehjälp) som i gymnasieskolan, under förutsättning av att du studerar på heltid.

Att tänka på innan du ansöker

För heltidsstudier krävs att du läser minst 20 gymnasiepoäng per vecka. Innan du ansöker om studiemedel behöver du veta vilken studieperiod som utbildningen går och hur många gymnasiepoäng den omfattar.

Ansök i god tid! Du behöver inte vänta på antagningsbesked från utbildningen innan du söker.

Aktuella belopp för bidrag, lån, tilläggsbidrag för barn m.m. hittar du på CSN:s webbplats.

Kontakta oss

Allmän information om studiestöd inför dina studier kan du få på Lunds Vägledningscentrum.

Är du redan studerande inom vuxenutbildningen i Lund och har frågor om ditt studiemedel? Kontakta Anneli Svensson på telefon 046-359 70 52 eller via e-post, anneli.svensson@lund.se.

För mer specifika frågor, kontakta CSN på telefon 0771-276 00 eller via e-postformulär på deras webbplats.

Relaterad information

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

.

Prövningar i gymnasiekurser 

Prövningar är till för dig som behöver höja ditt betyg,skaffa meritpoängeller för att få betyg i en kurs som du tidigare inte har läst. När du gör en prövning följer du inte någon undervisning utan läser in kursen på egen hand. Lunds vuxenutbildning har samarbete med Hermods när det gäller de flesta prövningar.

Hur ansöker jag om en prövning?

Du ansöker om prövning på vuxenutbildningens ansökningssida. Se länk nedan.

Din ansökan ska vara komplett med webbansökan och betyg samt eventuell inbetalning, vid sista ansökningsdatum.

I vissa fall kostar det 500 kr att göra en prövning inom vuxenutbildningen i Lund. Tänk på att anmälan är bindande och att prövningsavgiften INTE betalas tillbaka.Inbetalningen görs på Bankgiro 991-1355. I meddelandefältet på inbetalningen skriver du: 3582.3399.4716 samt kurs, namn och personnummer på den person som prövningen gäller. Bifoga kvittot med din anmälan.

Observera att kvittot ska visa att betalningen är utförd endast signerat kvitto godkännes ej.

I följande fall tas ingen avgift ut:

 • Om du har ett IG/F i kursen.
 • Om du behöver en "rättighetskurs" för grundläggande behörighet, det vill sägakurser som inteingått i yrkesprogram i Gy11. AlltsåSvenska2 och 3 samt Engelska6.

Om du nyligen har gjort en prövning eller läser hela kursen, men du har inte fått betyg än, behöver du betala avgiften på 500 kr. Om du skulle få ett IG i kursen före prövningstillfället, betalar vi tillbaka avgiften till dig.

Prövningstillfällen under 2018:
Vecka 34 - sista anmälningsdag 27/7
Vecka 38 - sista anmälningsdag 24/8 
Vecka 40 - sista anmälningsdag 7/9
Vecka 42 - sista anmälningsdag 21/9
Vecka 45 - sista anmälningsdag 12/10 (sista prövningstillfälle för komplettering till VT 2019)
Vecka 50 - sista anmälningsdag 16/11

För mer information besök Lunds Vägledningscentrum.

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Viktig betygsinformation

Den 1 juli 2012 infördes i vuxenutbildningen ett nytt kurssystem, nytt betygssystem och nya regler för examina. Detta är en anpassning till den nya gymnasieskola som infördes hösten 2011.

Betygsskalan omfattar sex betygsteg: A, B, C, D, E och F, där F är underkänt och A det högsta betyget.

Gymnasieexamen kan erhållas som yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, där den sistnämnda ger grundläggande behörighet för högskolestudier. En gymnasieexamen omfattar 2400 gymnasiepoäng.

Slutbetyg, enligt den tidigare ordningen, kan fortfarande i vissa fall utfärdas, dock inte senare än 1 juli 2020.

Du som studerar för att få en fullständig gymnasieutbildning, det vill säga Gymnasieexamen alternativt Slutbetyg, bör i god tid kontakta Vägledningscentrum för planering av aktuella kurser.

Kontakta oss förmer information i betygsfrågor!

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Studiestartsstöd

Med studiestartsstödet kan du som är arbetslös komma igång med dina studier och på så sätt närma dig ett jobb.

Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.

Det är din hemkommun som bedömer om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet. De hjälper dig också att planera dina studier och att ansöka om studiestartsstödet om det är aktuellt för dig.

Villkor för att få studiestartsstöd

Här är några av villkoren som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd:

 • Du är 25–56 år (rätten till studiestartsstöd gäller från och med året du fyller 25 år till och med året du fyller 56 år).
 • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
 • Du måste studera på minst 50 procent av heltid i minst tre veckor.

Du ansöker om studiestartsstöd hos din hemkommun.

Kontakta Solle Lilienberg och boka tid om du uppfyller kraven för studiestartsstöd.
Mail: solle.lilienberg@lund.se

Utbildningskontrakt

Har du hoppat av gymnasiet? Eller påbörjade du aldrig dina gymnasiestudier? Nu kan du skaffa dig gymnasiekompetens på komvux eller folkhögskolan med hjälp av ett utbildningskontrakt. Du kan också kombinera dina gymnasiestudier med jobb eller praktik och skaffa dig arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar.

Du kan få ett utbildningskontrakt om du är;

 • inskriven på Arbetsförmedlingen
 • är 20−24 år
 • saknar fullständig gymnasieutbildning
 • inte deltar i etableringsuppdraget
 • bor i en kommun där det finns en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen

Kontakta Alexandra Odenmar Engvall och boka tid om du uppfyller kraven för utbildningskontrakt.
Mail: alexandra.engvall@lund.se

Faktaansvarig: Lunds vägledningscentrum, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se
Besök, drop-in: Måndag kl. 14–18, tisdag - torsdag kl. 12.30–15.30,
fredag kl. 10.00-13.00.
Telefontider: Måndag kl. 12.30 - 13.30, tisdag–fredag kl. 08.30–09.30
Chattider: tisdag - torsdag kl. 10.00-11.00, fredag kl. 14.00-15.00

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.