Är du 16-20 år och har inte slutfört gymnasiet?

Om du är 16-20 år och inte har påbörjat eller fullföljt gymnasiet, har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder. Det här ansvaret kallas för kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Vi kan motivera dig till att återuppta studier eller stötta dig så du kan närma dig arbetsmarknaden. Den aktivitetsansvariges uppgift är att stötta dig så du kommer vidare i livet till ett eget arbete och egen försörjning.

Hur går det till?

Under ditt första möte med oss får du träffa en studie- och yrkesvägledare från Lunds Vägledningscentrum. Studie- och yrkesvägledaren kartlägger din situation, och tillsammans diskuterar vi vad du har för tankar och drömmar om din framtid. Det kan också hända att vi tar hjälp från andra personer i kommunen som är lämpliga för ditt önskemål.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill ha stöd.

Kontakta oss

Annika Nellhov
Telefon: 0729-81 63 36
E-post:annika.nellhov@lund.se

Kontakt

Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
Telefon: 046-359 74 90
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.