Lärvux

Inom Lärvux anordnas särskilda utbildningar för vuxna, som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Läs mer om Lärvux på länken nedan.

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se