Lärvux

Inom Lärvux anordnas särskilda utbildningar för vuxna, som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

I alla kurser på Lärvux utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Kurser på Lärvux

Relaterad information

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se