Fristående särskola

Förutom de kommunala särskolorna finns den fristående grundsärskolan Pusselbitens skola i Lunds kommun.

Pusselbitens skola

Hällstadsvägen 182
247 50 Dalby

Telefon: 070-715 78 44

Pusselbitens hemsida

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se