Lunds skolors resurscentrum

Lunds skolors resurscentrum (Lsr) är en kommunövergripande enhet för barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder handledning och stöd till skolpersonal samt undervisning för de elever som bedöms ha störst behov av stöd och hjälp.

Vi på Lunds skolors resurscentrum utrederoch fattar beslut om elevansökningar för mottagande i grundsärskola, resursskola, lokalt integrerad grupp (LIG) och lokalt integrerad elev (LIE). Vi handlägger ärenden och beslutar om tilläggsbelopp.

Vem kan få stöd?

Vi vänder oss till personal som arbetar i grundskolan och grundsärskolan. För dig som arbetar inom friförskola, friskola eller gymnasiet debiteras tjänsterna. Du hittar blanketter för olika stöd på sidan "Ansökan", som du hittar en länk till nedan.

Vad kan jag få för stöd?

Vi erbjuder dig som arbetar i grundskolan och grundsärskolan

  • fortbildning som både fast kursutbud och skräddarsydd utbildning
  • handledning kring pedagogiska frågor, elevgrupp eller samsyn inom personalgruppen
  • konsultation om ett specifikt ämne
  • specialpedagogiska nätverksträffar inom olika områden.

Handledning erbjuder vi när skolans egna resurser inte räcker till.

Våra hörselpedagoger ger råd och stöd när det gäller elever med hörselnedsättning.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lsr

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se