Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som har slutat grundsärskolan eller träningsskolan.

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform för dig som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller hjärnskada.Gymnasiesärskolans program är fyraåriga och finns som specialutformade och individuella program på gymnasieskolan Vipan.

Besöksadress:
Gymnasieskolan VIPAN, hus A, K och S
Vipeholmsvägen
224 66 Lund

Relaterad information

Faktaansvarig: Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se