Grundsärskola

Grundsärskolan är anpassad för elever som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav eftersom de har en intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på antingen en utvecklingsstörning eller en betydande eller bestående hjärnskada.

Grundsärskolans undervisning är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. I vissa fall kan eleverna gå i samma klass som grundskolans elever, och i andra fall bildar eleverna i särskolan en egen klass. Klasserna i grundsärskolan är mindre och har tillgång till fler vuxna per elev än grundskolans klasser.

Om du vill veta mer om grundsärskolan, hittar du mer information på Skolverkets webbplats på länken nedan.

Här finns grundsärskolegrupperna

På skolorna nedan finns grupper inom grundsärskolan. Om du har några frågor om skolornas grupper eller verksamhet, är du välkommen att kontakta Pia Lindqvist, specialpedagog/grundsärskolesamordnare på Resurscentrum. Hennes kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Fågelskolan, åk 1-9, Lund

Fåglasång, åk 1-9, Södra Sandby

Hagalundskolan, åk 1-6, Dalby

Järnåkraskolan, åk 4-9, Lund

Lilla Skolan, åk 1-6, Lund

Nyvångskolan, åk 7-9, Dalby

Stenröseskolan, åk 1-9, Lund

Tunaskolan, åk 1-9, Lund

Vegalyckan, åk 1-3, Lund

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se