Starta fristående verksamhet

Starta fristående verksamhet

När du ansöker om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka fyra månader, på sommaren eventuellt längre.

Start av fristående förskola , fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg

Fyll i och skicka in en ansökan till utbildningskansliet om du avser att starta en ny fristående förskola, fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg.

Se ansökan under "Relaterad information" nedan.

Skicka ansökan till:

Utbildningskansliet
Box 138
221 00 Lund

Start av fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem kopplat till grundskola , gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ansökan sker hos Skolinspektionen.

Se mer via länken nedan under ”Relaterad information”.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.