Ny konceptförskola med särskild satsning på utemiljön planeras i Stångby

23 mars, 2021

En ny förskola med plats för 134 barn i Stångby ska nu beställas. Det beslutade barn- och skolnämnden under tisdagens sammanträde. Förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Det här är den första förskolan som utformas enligt konceptet i det nya lokalprogrammet för förskolor i Lunds kommun.

Lokalprogrammet har utformats tillsammans med pedagoger, arkitekter och flera förvaltningar. Fokus har legat på hur lokaler och utemiljöer i förskolan bör utformas för tillsammans att ge bästa möjlighet till uppnå förskolans mål enlig läroplanen.

Förskolan ska byggas som en konceptförskola i trä med stor flexibilitet för att kunna anpassas till förutsättningar i verksamheten, både på lång och kort sikt. Förskolan har bland annat tillagningskök, två torg med tillhörande ateljé och utrymmen för kreativ aktivitet så som scen, koja, vrår och andra kryp in. I framtagandet av konceptet har stor hänsyn tagits till arbetsmiljö, flexibilitet, taktila material och kreativitet.

På gården kommer det exempelvis finnas pergola, odlingsmöjligheter, vattenlek i kombination med dagvattenhantering och sovmöjligheter för barnen. Det kommer också att finnas extra faciliteter som ett servicehus med uteateljé, toalett och uteklassrum.

I Stångby finns idag två förskolor, Stormhattens förskola och Tågets förskola. Båda förskolorna är i lokaler med tillfälliga bygglov, som inom ett par år löper ut och förskolorna behöver då ersättas med permanenta lokaler. Befolkningen har under senaste åren minskat i åldrar 1-5 år men samtidigt som Stångby byggs ut förväntas barnantalet öka i området. Den nya förskolan som nämnden nu planerar för kommer byggas på Drabantvägen i utbyggnadsområdet för Stångby väster. Förskolan planeras för färdigställande till sommaren 2023.

Ta del av sammanträdeshandlingarna från barn- och skolnämndens sammanträde 23 mars 2021

Beslutsprotokoll publiceras på samma webbsida inom två veckor.