Extra stöttning för Lunds gymnasielever i vår

25 mars, 2021

Vilka insatser krävs för elever som riskerar att inte nå sina mål? Det har Lunds kommuns gymnasieskolor nu kartlagt. Den 24:e mars fattade utbildningsnämnden beslut om en rad åtgärder för att minska konsekvenserna av distansundervisningen under pandemin.

Konsekvenserna av distansundervisningen under pandemin har i stor utsträckning påverkat barn och ungdomar, både vad gäller studieresultat och hälsa. Eleverna har fått ta ett mycket större ansvar för sina egna studier än vanligt.

Nyligen genomfördes en kartläggning på de kommunala gymnasieskolorna. Den visar att många elever riskerar att inte uppnå målen. Förutsättningar är dock mycket bättre när två tredjedelar av eleverna kan vara på plats i skolan efter påsklovet. Uppskattat antal elever i årskurs 3 som riskerar att inte ta examen i tid är 10 % (220 elever). Därför planerar utbildningsförvaltningen bland annat för följande åtgärder:

  • Möjlighet att förlänga kurser inpå nästa läsår
  • Erbjudande om extra stödundervisning för att hjälpa de elever som behöver
  • Översyn kring behov av extra lokaler för att kunna ta in fler elever i närundervisning och genomföra gemensamma prov.
  • Ta in extra personal som lärare, studiecoacher och speciallärare.
  • Kontakta Universitets- och högskolerådet med en förfrågan om det finns möjlighet att senarelägga betygsinskicket för elever som ska söka till vidare utbildning.

De kommunala gymnasieskolorna i Lund har redan genomfört en rad insatser, till exempel lovskolor, stödinsatser och extra personal för att stötta eleverna så mycket som möjligt.